kolektyvas

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2022-09-01

Eil. Nr. Pavardė Vardas Pareigos Kontaktinė informacija Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai
 1. Noreikienė Vaida Direktorė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 033  Direktoriaus pareigybės aprašymas
 2. Kosjanenkienė Loreta Direktorės pavaduotoja ugdymui darzelis@kaunosaulute.lt pavaduotoja.loreta@gmail.com 8 37 312 048, 865357453  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui PA
 3. Giedaitė Ingrida Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Direktoriaus pavaduotojo ukiui PA
 4. Paškevičienė Rita Dokumentų specialistė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Dokumentų specialisto_PA
 5. Činikienė Danutė Sandėlininkė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Sandėlininko_PA
 6. Butkienė Vilma Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Priesmokyklinio ugdymo pedagogo PAI
 7. Daukienė Jurgita Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048 Priesmokyklinio ugdymo pedagogo PAI
 8. Girietienė Daiva Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 9. Jonuškienė Kristina Mokytoja (nėštumo gimdymo atostogose) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 10. Kraciejienė Birutė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 11. Krapauskienė Loreta Mokytoja
Meninio ugdymo mokytoja (vokiečių k.)
darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  kimokyklinio ugdymo aukletojomeninio ugd. mokytojo (vokiečių) PA
 12. Kulvietytė Rūta Mokytoja  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 13. Laurinaitienė Giedrė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio-ugdymo-aukletojo
 14. Lindžienė Edita Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048 Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 15. Meninio ugdymo mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio meninio ugdymo(dailės) mokytojo PA
 16. Mickevičienė Ona Meninio ugdymo mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio meninio ugdymo(dailės) mokytojo PA
 17. Mikalauskienė Reda Logopedė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Logopedo PA
 18. Misiūnienė Vida Psichologė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Psichologo pareigybes aprasymas
 19. Olišauskienė Sandra Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 20. Pekarskienė Rūta Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 21. Pienauskienė Dalė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 22. Praškevičiūtė Monika Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 23. Pročkytė Birutė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Priesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
 24. Rakauskienė Brigita Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
25. Rybelienė Ingrida Meninio ugdymo mokytoja  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 26. Rumbutytė Radvilė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio-ugdymo-aukletojo
 27. Šukienė Daiva Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio-ugdymo-aukletojo
 28. Šulinskienė Loreta Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 29. Višinskienė Danguolė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048    Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 30. Urbonavičienė Dalia Meninio ugdymo mokytoja (muzika) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio meninio ugdymo _muzikos_PA
 31. Trumpauskaitė Kristina Socialinė pedagogė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Socialinio pedagogo pareigybes aprasymas
 32. Balsiukienė Nijolė Valytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 33. Baldauskaitė Vaida Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 34. Kairienė Rasa Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 35. Karauskaitė Jūratė Auklėtojos padėjėja, skalbinių tvarkytoja  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Aukletojo-padejejo-PA
 36. Kvetkauskienė Neringa Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 37. Lukoševičienė Dalia Mokytojo padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Mokytojo padėjėjo_PA
 38. Mackevičienė Vilma Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 39. Marcinkevičienė Irena Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 40. Baltrušaitienė Silva Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 41. Ratkelienė Odeta Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 42. Seibutienė Aurelija Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 43. Pauparytė Erika Mokytojo padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Mokytojo padėjėjo_PA
 44. Ulinauskienė Sigita (nėštumo gimdymo atostogose) Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 45. Zareckienė Vilma Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 46. Grėsienė Janina Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Virėjo PA
 47. Naujalienė Zita Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Virėjo PA
 48. Zubrickienė Laima Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Virėjo PA
 49. Dubinskas Valentinas Ūkio darbuotojas darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048 Ūkio darbuotojo_PA
 50. Didjurgis Egidijus Kiemsargis  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Kiemsargio_PA
51. Adomavičienė Svetlana Auklėtojos padėjėja  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Aukletojo-padejejo-PA
52. Kondrotienė Irma Auklėtojos padėjėja  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Aukletojo-padejejo-PA