15x30

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavardė Vardas Pareigos Kontaktinė informacija Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai
 1. Noreikienė Vaida Direktorė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 033  Direktoriaus pareigybės aprašymas
 2. Kosjanenkienė Loreta Direktorės pavaduotoja ugdymui darzelis@kaunosaulute.lt pavaduotoja.loreta@gmail.com 8 37 312 048, 865357453  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui PA
 3. Kazakovienė Gražvita Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Direktoriaus pavaduotojo ukiui PA
 4. Paškevičienė Rita Rašvedė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Rastvedžio pareigybės aprašymas
5. Činikienė Danutė Sandėlininkė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Sandėlininko_PA
 6. Butkienė Vilma MokytojaMeninio ugdymo mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Priesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
Ikimokyklinio meninio ugdymo(dailės) mokytojo PA
 7. Daukienė Jurgita Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 9. Girietienė Daiva Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048 Priesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
 10. Jonuškienė Kristina Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 11. Kraciejienė Birutė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 12. Krapauskienė Loreta Mokytoja
Meninio ugdymo mokytoja (vokiečių k.)
darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojomeninio ugd. mokytojo (vokiečių) PA
13. Kulvietytė Rūta Mokytoja  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 14. Šukienė Daiva Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio-ugdymo-aukletojo
 15. Lindžienė Edita Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048 Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 16. Mickevičienė Ona Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 17. Olišauskienė Sandra Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio-ugdymo-aukletojo
 18. Pekarskienė Rūta Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 19. Pienauskienė Dalė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojoPriesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
 20. Pročkytė Birutė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 21. Rakauskienė Brigita Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Priesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
 22. Šulinskienė Loreta Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 23. Vainauskaitė Kristina Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojoPriesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
 24. Višinskienė Danguolė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Priesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
 25. Mikalauskienė Reda Logopedė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Logopedo PA
 26. Urbonavičienė Dalia Meninio ugdymo mokytoja (muzika) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio meninio ugdymo _muzikos_PA
 27. Radavičienė Jorinta Meninio ugdymo mokytoja (šokis) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio meninio ugdymo _šokio_PA
 28. Trumpauskaitė Kristina Socialinė pedagogė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Socialinio pedagogo pareigybes aprasymas
 29. Balsiukienė Nijolė Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Aukletojo padejejo PA
30. Pauparytė Erika Auklėtojos padėjėja  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Aukletojo padejejo PA
 31. Zareckienė Vilma Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 32. Juškienė Petronė Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 33. Kvetkauskienė Neringa Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 34. Marcinkevičienė Irena Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 35.  Stepenytė Erika Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 36. Pranskuvienė Neringa Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 37. Ratkelienė Odeta Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 38. Seibutienė Aurelija Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 39. Ulinauskienė Sigita Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 40. Jocaitienė Gitana Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 41. Lukoševičienė Dalia Mokytojo padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Mokytojo-padėjėjo-pareigybės-aprašymas
42. Naujalienė Zita Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Virėjo PA
 43. Zubrickienė Laima Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Virėjo PA
44. Grėsienė Janina Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Virėjo PA
 45. Dubinskas Valentinas Ūkvedys darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ūkvedžio PA
 46. Lapinskienė Nijolė Valytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 47. Didjurgis Egidijus Kiemsargis  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
48. Vaškevičienė Jadvyga Skalbinių ir patalynės išdavėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 49. Vaškevičius Albinas Kiemsargis darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 50. Rumbutytė Radvilė Mokytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio-ugdymo-aukletojo
51. Karauskaitė Jūratė Auklėtojos padėjėja  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Aukletojo-padejejo-PA