DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavardė Vardas Pareigos Kontaktinė informacija Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai
 1. Noreikienė Vaida Direktorė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 033
 2. Kosjanenkienė Loreta Direktorės pavaduotoja ugdymui darzelis@kaunosaulute.lt

pavaduotoja.loreta@gmail.com 8 37 312 048, 865357453

 3. Vaškevičienė Jadvyga Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 4. Paškevičienė Rita Rašvedė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 5. Sokolovienė Gabrielė Dietistė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
6. Činikienė Danutė Sandėlininkė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 7. Brazauskienė Giedrė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 8. Daukienė Jurgita Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 9. Dumbliauskienė Lina Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 10. Girietienė Daiva Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 11. Jonuškienė Kristina Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 12. Kraciejienė Birutė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 13. Krapauskienė Loreta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programąNeformaliojo ugdymo mokytoja (vokiečių kalba) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 14. Kuznecova Rūta Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 15. Lindžienė Edita Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 16. Mickevičienė Ona Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 17. Olišauskienė Sandra Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 18. Pekarskienė Rūta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 19. Pienauskienė Dalė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 20. Pročkytė Birutė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 21. Rakauskienė Brigita Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programąMeninio ugdymo mokytoja (dailė) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 22. Šulinskienė Loreta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 23. Vainauskaitė Kristina Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 24. Višinskienė Danguolė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 25. Mikalauskienė Reda Logopedė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 26. Urbonavičienė Dalia Meninio ugdymo mokytoja (muzika) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 27. Didjurgis Egidijus Judesio korekcijos mokytojas darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 28. Radavičienė Jorinta Meninio ugdymo mokytoja (šokis) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 29. Trumpauskaitė Kristina Socialinė pedagogė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 30. Balsiukienė Nijolė Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 31. Jančiauskienė Virginija Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 32. Juškienė Petronė Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 33. Kvetkauskienė Neringa Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 34. Marcinkevičienė Irena Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt8 37 312 048
 35. Petukauskienė Zita Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 36. Pranskuvienė Neringa Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 37. Ratkelienė Odeta Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 38. Seibutienė Aurelija Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 39. Ulinauskienė Sigita Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 40. Vilkinienė Audronė Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 41. Naujalienė Zita Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 42. Zubrickienė Laima Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 43. Grėsienė Janina Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 44. Dubinskas Valentinas Einamojo remonto ir pastatų priežiūros darbininkas darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 45. Lapinskienė Nijolė Valytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 46. Udakovas Jurijus Kiemsargis darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 47. Vaškevičius Albinas Budėtojas darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 48. Valčiukaitė-Dieninė Jogilė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą - Vaiko priežiūros atostogose
 49. Šnipaitis Edgaras - Vaiko priežiūros atostogose