15x30

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavardė Vardas Pareigos Kontaktinė informacija Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai
 1. Noreikienė Vaida Direktorė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 033  Direktoriaus pareigybės aprašymas
 2. Kosjanenkienė Loreta Direktorės pavaduotoja ugdymui darzelis@kaunosaulute.lt pavaduotoja.loreta@gmail.com 8 37 312 048, 865357453  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui PA
 3. Kazakovienė Gražvita Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Direktoriaus pavaduotojo ukiui PA
 4. Paškevičienė Rita Rašvedė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Rastvedžio pareigybės aprašymas
5. Činikienė Danutė Sandėlininkė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Sandėlininko_PA
 6. Butkienė Vilma Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 7. Daukienė Jurgita Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 8. Dumbliauskienė Lina Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 9. Girietienė Daiva Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 10. Jonuškienė Kristina Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 11. Kraciejienė Birutė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programąMokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojoPriesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
 12. Krapauskienė Loreta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Neformaliojo ugdymo mokytoja (vokiečių kalba)

darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
13. Kulvietytė Rūta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 14. Šukienė Daiva Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Priesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
 15. Lindžienė Edita Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048 Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 16. Mickevičienė Ona Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 17. Olišauskienė Sandra Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Priesmokyklinio ugdymo pedagogo PA
 18. Pekarskienė Rūta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 19. Pienauskienė Dalė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 20. Pročkytė Birutė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 21. Rakauskienė Brigita Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 22. Šulinskienė Loreta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 23. Vainauskaitė Kristina Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 24. Višinskienė Danguolė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Ikimokyklinio ugdymo aukletojo
 25. Mikalauskienė Reda Logopedė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Logopedo PA
 26. Urbonavičienė Dalia Meninio ugdymo mokytoja (muzika) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio meninio ugdymo _muzikos_PA
 27. Radavičienė Jorinta Meninio ugdymo mokytoja (šokis) darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Ikimokyklinio meninio ugdymo _šokio_PA
 28. Trumpauskaitė Kristina Socialinė pedagogė darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Socialinio pedagogo pareigybes aprasymas
 29. Balsiukienė Nijolė Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Aukletojo padejejo PA
30. Dabašinskienė Karolina Auklėtojos padėjėja  darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Aukletojo padejejo PA
 31. Jančiauskienė Virginija Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 32. Juškienė Petronė Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 33. Kvetkauskienė Neringa Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 34. Marcinkevičienė Irena Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 35. Petukauskienė Zita Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 36. Pranskuvienė Neringa Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 37. Ratkelienė Odeta Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 38. Seibutienė Aurelija Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 39. Ulinauskienė Sigita Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
 40. Vilkinienė Audronė Auklėtojos padėjėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048   Aukletojo padejejo PA
41. Naujalienė Zita Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Virėjo PA
 42. Zubrickienė Laima Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Virėjo PA
43. Grėsienė Janina Virėja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048  Virėjo PA
 44. Dubinskas Valentinas Einamojo remonto ir pastatų priežiūros darbininkas darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 45. Lapinskienė Nijolė Valytoja darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 46. Vaškevičius Albinas Budėtojas darzelis@kaunosaulute.lt 8 37 312 048
 47. Valčiukaitė-Dieninė Jogilė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą - Vaiko priežiūros atostogose