LR SAM  Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą rasite   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Kauno lopšelio darželio Saulutė vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Dėl vaikų maitinimo skaičiaus tvirtinimo Kauno lopšelyje – darželyje Saulutė

Valgiaraštis

15 dienų valgiaraštis 1-3m.

15 dienų valgiaraštis 4-7 m.

15 dienų valgiaraštis nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams 4-7 m.

 

Juridiniai asmenys, teikiantys maisto produktų tiekimo paslaugas:

Egidijaus Jurkevičiaus įmonė (Lazdijų Duona)

UAB „Garliavos duona“

UAB „Handelshus“

AB „Žemaitijos pienas“

UAB „Samsonas“

UAB “Viržis”

UAB “Laukesta”

UAB „Baltic Larus“

UAB „Vaisiai Jums“

UAB „Lambda“

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamas telefono linijos numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais) – 1879