LR SAM  Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą rasite   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Kauno lopšelio darželio Saulutė vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Dėl vaikų maitinimo skaičiaus tvirtinimo Kauno lopšelyje – darželyje Saulutė

Valgiaraštis 2023

Kauno lopšelio darželio Saulutė 15 dienų valgiaraštis 1-3 m.

Kauno lopšelio darželio Saulutė 15 dienų valgiaraštis 4-7 m.

Kauno lopšelio darželio Saulutė 15 dienų valgiaraštis nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams priešmokyklinė grupė 4-7m. vaikams

Juridiniai asmenys, teikiantys maisto produktų tiekimo paslaugas:

  1. Egidijaus Jurkevičiaus įmonė (Lazdijų Duona)
  2. AB „Žemaitijos pienas“
  3. UAB „Samsonas“
  4. UAB “Viržis”
  5. UAB “Laukesta”
  6. UAB „Baltic Larus“
  7. UAB „Vaisiai Jums“
  8. 8. UAB “Handelshus”

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamas telefono linijos numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais) – 1879