Įstaigoje veikia korupcijos prevencijos komisija

Pirmininkė  Danguolė Višinskienė – mokytoja

Nariai:           Reda Mikalauskienė – logopedė

Sigita Ulinauskienė -auklėtojos padėjėja.

 

Komisija vykdo šias funkcijas:

1. renka reikalingą medžiagą;

2. nagrinėja korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus;

3. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, korupcijos, bei kitų teisės

pažeidimų prevencijos;

4. svarsto gautą informaciją apie korupcijos atvejus;

 

Korupcijos prevencijos 2019-2021m.programa

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2019-2021m.

Korupcijos prevencijos darbo reglamentas