Psichologas lopšelyje-darželyje „Saulutė“ įdarbintas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinant projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veiklą „Psichologinės pagalbos plėtra“, kurios tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams.

Psichologas lopšelyje – darželyje prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprina vaikų psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą, padeda jiems atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais).

Šis specialistas atlieka: psichologinį vertinimą, konsultuoja, dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla.

 

Psichologės Vitalijos Jančauskienės darbo laikas

I 10.30-17.30

V 10.30-17.30