VIZIJA

Atsakinga, atvira, besimokanti organizacija, užtikrinanti kokybišką ugdymą(si),  puoselėjanti etnokultūrą, atliepianti kiekvieno bendruomenės nario poreikius, kurianti saugią, funkcionalią, kūrybišką ugdymo(si) ir darbo aplinką.

 MISIJA

Teikti 2-7 metų amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdyti harmoningą, sveiką, motyvuotą, kūrybišką, puoselėjančią etnokultūrą, brandžią mokyklai asmenybę. Siekti nuolatinio pedagogų tobulėjimo ir bendradarbiaujant su tėvais padėti vaikui patirti laimingą vaikystę.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas. 

(Kornelijus Čiukovskis)

Puoselėjamos vertybės: humaniškumas, pagarba, tolerancija, bendruomeniškumas, nuolatinis mokymasis.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI:

  1. Patobulinti ugdymo(si) proceso organizavimą, siekiant ugdymą priartinti prie vaiko poreikių.
  2. Organizuoti įstaigos vidaus ir išorės atnaujinimo darbus, kuriant saugią ir funkcionalią ugdymo(si) ir darbo aplinką.
  3. Padidinti įstaigos bendruomenės sutelktumą ir profesionalumą, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.