Kauno lopšelio – darželio „Saulutė“ galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė                                      Kristina Trumpauskaitė;

Komisijos pirmininko pavaduotoja                 Vida Misiūnienė;

Komisijos sekretorius                                        Rūta Kulvietytė;

Komisijos nariai:                                                Edita Lindžienė, Aurelija Seibutienė,  Loreta Kosjanenkienė.

 

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą darbe teikimo bei nagrinėjimo tvarka