SPECIALISTAI

Vaikams įstaigoje teikiama logopedo, psichologo, meninio ugdymo mokytojo (muzika), meninio ugdymo mokytojo (dailė), socialinio pedagogo pagalba.

Atliepiant šeimų poreikius į ugdymo turinį  integruojama ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo programa „Vokiečių kalba su Hans Hase vaikų darželiuose ir priešmokyklinėse grupėse“.

Nuo 2023m. rugsėjo startavo oro jogos mokytojos užsiėmimai viso darželio vaikams.