SPECIALISTAI

Vaikams įstaigoje teikiama logopedo,  ]meninio ugdymo mokytojo, socialinio pedagogo pagalba. Pasinaudojus Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ teikiamomis galimybėmis, 2018-2019 m. m. įstaigoje dirba psichologas.

Atliepiant šeimų poreikius į ugdymo turinį  integruojama ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo programa „Vokiečių kalba su Hans Hase vaikų darželiuose ir priešmokyklinėse grupėse“.