Pagrindinės veiklos:

Data Laikas Veikla
Kasdien 8.00 – 8.45 Administracijos pasitarimas
Pirmadieniais 10.00 – 11.00 Apsilankymai grupėse, apžvelgiant vaikų sergamumo, lankomumo situaciją.
Antradieniais Nuo 15.00 val. Personalo, materialinių, finansinių ir kitų išteklių poreikio analizė ir aptarimas, ūkinės veiklos klausimai
Trečiadieniais  13.15-14.30 Pedagogų metodinis susirinkimas
Ketvirtadienis 13.15-14-15 Projektinių darbo grupių veikla

  Kita veikla – žr. : Kauno m. švietimo skyriaus mėnesio plane.