IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0012 „AUKLĖTOJO PADĖJĖJA ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI“

Projekto tikslas – sukurti darbo modelį, kurį taikant visiems vaikams būtų teikiamas efektyvesnis, individualius poreikius atitinkantis ugdymas (įsteigiant papildomą auklėtojo padėjėjo etatą). Tai palengvintų  specialiojo ugdymo vaikų integraciją į bendrojo lavinimo grupes. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Kauno lopšeliu – darželiu „Saulutė“, Kauno lopšeliu – darželiu „Giliukas“, Kauno lopšeliu – darželiu „Žemyna“ ir Prienų […]

Projektinė veikla-ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten”) (TIK)

ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten”) (TIK) Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “ Tradition and Innovation @Kindergarten ”) (TIK). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija). Projekto “Tradicijos ir […]