Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

  • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
  • pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
  • organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir ugdymo įstaigos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais;
  • teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
  • teikia individualias konsultacija ugdymo įstaigos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais;
  • konsultuoja ugdymo įstaigose ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
  • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
  • ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
  • tikrina vaikų asmens higieną;
  • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigose.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kristina Eigirdienė  dirba:

I 8.00-16.30

V 8.00-14.30

tel.867693379