Vadovaujantis Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2019-03-21 įsakymu Nr.35-66 „Dėl  ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2019 m. vasarą“  lopšelis-darželis „Saulutė“ bus laikinai uždarytas ir nevykdys ugdymo proceso nuo 2019m. liepos 1 d. iki liepos 31 d.

Įsakymas dėl darbo vasarą 2019