Vadovaujantis 2024 m. balandžio  mėn. 22 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos įsakymu Nr. 35-51, nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Kauno lopšelyje-darželyje “Saulutė” nebus vykdomas ugdymo procesas ir bus laikinai uždaromos visos grupės. Pageidaujančius lankyti vaikus, rugpjūčio mėnesį, priims Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas” ir “Pasaka”.

Įsakymas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo 2024m. vasarą