Vadovaujantis Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018-03-07 įsakymu Nr.35-146 „Dėl  ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2018 m. vasarą“  lopšelis-darželis „Saulutė“ bus laikinai uždarytas ir nevykdys ugdymo proceso nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

įsakymas dėl darbo vasarą 2018