Įstaigos logopedas teikia korekcinę pagalbą kiekvienam vaikui, turinčiam kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Pastebėjus vaiko ugdymosi sunkumus vykdomas individualus vaiko kalbos įvertinimas. Vertinamas žodynas, gramatinė kalbos sandara ir rišlioji kalba, garsų tarimas ir foneminis suvokimas, artikuliacinis aparatas. Atpažinus problemas, individualiai kiekvienam parengiamos ir taikomos tinkamos kalbos korekcijos pratybos kalbiniams sunkumams įveikti. Logopedas taip pat konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos klausimais.

Logopedės Redos Mikalauskienės darbo laikas

I 8.00-13.00

II 8.00-13.00

III 8.00-17.03

IV 8.00-17.30

V8.00-12.39