Eco-Schools_logo_100-1

  Nuo 2020 m. mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruoti gamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Plačiau apie programą  http://gamtosauginesmokyklos.lt/apie-programa/

Dėl gamtosauginio komiteto skyrimo

Gamtosauginių mokyklų ataskaita 2021

Kauno lopšelio-darželio Saulutė gamtosauginis veiksmų planas 2022

Kauno lopšelio darželio Saulutė gamtosauginių mokyklų ataskaita už 2022metus

Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 2021m.

eko projektas ataskaita

Gamtosauginis veiksmų planas 2023

Kauno lopšelio darželio Saulutė gamtosauginis veiksmų planas 2024m.

                                    Gamtosauginis kodeksas

DSC_1456

UPĖS, GIRIOS, KLONIAI, KALVOS,

ŠVIEČIA SAULĖ DANGUJE.

ŽEMĖ TURI SAVO KALBĄ,

TIK SUPRASTI REIKIA JĄ.

KALBA JI MIŠKAIS IR PIEVOM,

VĖJELIU IR LIETUČIU.

ŽEMĖ MYLI MUS KIEKVIENĄ,

ATSILIEPK JAI TUO PAČIU.

O DARŽELYJE “SAULUTĖ”

DAUG VAIKUČIŲ, DAUG GERŲ.

APKABINS RANKUTĖM ŽEMĘ

IR DRAUGAUS VISI KARTU

              /PAGAL VIOLETĄ ŽIDONYTĘ/

                            

Už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens  stiprinimą,  įstaiga apdovanota Žaliąja vėliava ir  Aplinkosauginio švietimo sertifikatu.

20220928-104544