Lopšelis-darželis „Saulutė“ vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Lopšelyje-darželyje tenkinami pagrindiniai ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikiai: saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos.

Įstaigoje veikia 11 grupių: 2 lopšelio, 6 darželio ir 3 priešmokyklinio ugdymo. Į bendrosios paskirties grupes integruoti kalbos ir komunikacijos, judesio ir padėties sutrikimų turintys vaikai. Vaikams, turintiems sutrikimų, teikiamos nemokamos logopedo,  muzikos, meninio, socialinio pedagogo paslaugos.

Visiems vaikams lopšelyje-darželyje organizuojami grupiniai  muzikos, choreografijos ir dailės užsiėmimai. Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 1 iki 6 metų. Grupės sukomplektuotos iš vieno amžiaus  vaikų, todėl kiekvienoje grupėje individualiai tenkinami atitinkamo amžiaus tarpsnio  vaikų poreikiai.

Svarbiausias vaikų poreikis – žaisti. Žaidžiant atsiskleidžia pažintiniai procesai, sprendžiamas konfliktas tarp vaiko savito pasaulio suvokimo ir realaus pasaulio. Bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais vaikai įgyja socialinių įgūdžių ir svarbios patirties, kurios vėliau sunku įgyti patiems arba padedant suaugusiems. Žaidimas padeda vaikui save realizuoti, išspręsti emocines problemas, suvokti moralines normas ir vaidmenis.

Žaisdamas vaikas tenkina natūralų judėjimo poreikį, mokosi prireikus sukaupti jėgas, valią, būti drąsiam, atkakliam ir formuoja bei įtvirtina sveikos gyvensenos įgūdžius.

Ypač ryškus vaikų poreikis – tyrinėti, pažinti, eksperimentuoti, atrasti pasaulį. Šis poreikis skatina domėjimąsi viskuo, kas supa vaiką: gamta, žmonėmis, daiktais, įvairia veikla ir technologijomis.