Kauno lopšelis-darželis “Saulutė” viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams lėšų nemokėjo.