Muzikos pedagogė organizuoja ir veda muzikinio ugdymo užsiėmimus visų lopšelio-darželio grupių vaikams. Šių veiklų metu vaikai dainuoja ir groja, klausosi muzikos ir juda pagal ją, kuria ir improvizuoja, žaidžia muzikinius žaidimus. Muzikos pedagogė bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais specialistais. Lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose, organizuoja įvairius renginius ir šventes. Rengia vaikus  dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Muzikos pedagogės Dalios Urbonavičienės darbo laikas

I 7.30-13.00

II 7.30-13.00

III 7.30-15.00

IV 7.30-12.30, 14.00-17.30

V 7.30-13.00