STRUKTŪRA

 

 

 

 

 

 

Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ tarybos sudėtis:

1. Tėvai: Rūta Žemaitienė, Laima Lapinskienė, Rūta Rudžianskaitė-Kvaraciejienė.
2. Pedagogai: Brigita Rakauskienė, Birutė Balandienė, Danguolė Višinskienė.
3. Kiti darbuotojai: Aurelija Seibutienė, Audronė Vilkinienė, Teklė Dvilaitienė.