Duomenų apsaugos pareigūno  funkcijas įstaigoje vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kosjanenkienė.

telefonas 837 312048, 868357453 el. paštas pavaduotoja.loreta@gmail.com

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į juos tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo Kauno lopšelyje-darželyje „Saulutė“ taisyklės

Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno lopšelyje-darželyje Saulutė taisyklės

Pranešimas tėvams apie asmens duomenų tvarkymą