BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2018-12-31

Aiškinamasis + 2f 2018-12-31

Mokėtinos gautinos 2018-12-31

S7 2018-12-31

1 Forma 2018-12-31

Įstaigos pajamų lėšų 2018m. IV ketv. panaudojimo ataskaita

Finansinės ataskaitos 2018-09-30

Įstaigos pajamų lėšų 2018m. III ketv. panaudojimo  ataskaita

Panaudota įst.pajamų lėšos 2018-I ketv.

Panaudota įst.pajamų lėšos 2018-II ketv.

FINANSINĖS ATASKAITOS 2018-06-30

FINANSINĖS ATASKAITOS 2018-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018-06-30

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2018-03-31

Aiškinamasis raštas 2 formos

F1 2018-03-31 1

F4 2018-03-31

S7 2018-03-31

 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  2017-12-31

Aiškinamasis+ 2 f 2017-12-31

F1 bendra 2017-12-31

Fin sumų paž 17-12-31 scen

Mokėtinos gautinos bendra 2017-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-12-31

Spec.lėšų ataskaita už IV-ketv

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-09-30

2017METŲ III KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

2017 METŲ II KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017-09-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-09-30

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2017-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-06-30

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  2017-06-30

2 -formos, aiškinamasis 2017-06-30

Mokėtinos-gautinos 2017-06-30

F-1 2017-06-30

Biudžeto vykdomųjų ataskaitų rinkinys 2017-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

2017m. I ketv. spec. lėšų ataskaita

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016-12-31

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016-12-31

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-12-31

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Ataskaita Nr. 1

Ataskaita Nr. BD-02

Ataskaita Nr. BD-03

Ataskaita Nr. BD-04

Ataskaita Nr. BD-05

Ataskaita Nr. BD-06

Ataskaita Nr. BD-07

Ataskaita Nr. BD-08

Ataskaita Nr. BD-09

Ataskaita Nr. BD-10

Ataskaita Nr. BD-11

Ataskaita Nr. BD-12

Finansavimo sumų pažymos

2016 METŲ IV KETVIRČIO SPEC. LĖŠŲ ATASKAITA

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-09-30

2016 METŲ III KETVIRČIO SPEC.LĖŠŲ ATASKAITA

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2016-09-30

F4 MK 2016-09-30

F4 MMA 2016-09-30

F4 Spec.l 2016-09-30

F4 Investicijų 2016-09-30

Forma Nr.1 2016-09-30

F2 Investicijų programa (biudžetas) 2016-09-30

F2 biudžeto lėšos 2016-09-30

F2 MK lėšos 2016-09-30

F2 spec. lėšos 2016-09-30

F2 spec. dotacija MMA 2016-09-30

Aiškinamasis raštas 2016-09-30

FINANSINIŲ ATATSKAITŲ RINKINYS  2016-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-06-30

2016 METŲ II KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

Forma Nr.1, Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2016-03-31

Forma Nr.2 biudžetas 2016-03-31

Forma Nr.2 MK 2016-03-31

Forma Nr. 2 spec. lėšos 2016-03-31

Forma Nr.4 biudžetas 2016-03-31

Forma Nr.4 MK 2016-03-31

Forma Nr. 4 spec. lėšos 2016-03-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

2016 METŲ I KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2015M.

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitos už 2015 m.

Grynojo turto pokyčio,pinigų srautų ataskaitos už 2015 m.

Aiškinamasis raštas su priedais už 2015 m.

Biudžeto vykdomųjų  ataskaitų rinkinys 2015m. IVketv.

Forma Nr. 2 Biudžeto 2015-12-31

Forma Nr.2 MK 2015-12-31

Forma Nr.2 Spec.lėšų 2015-12-31

Forma Nr.2 Investicijų programa (biudžetas) 2015-12-31

Forma Nr. 2 Specialioji dotacija MMA 2015-12-31

 F4 Mokėtinos-gautinos bendras 2015-12-31

 F4 mokėtinos-gautinos biudžetas 2015-12-31

F4 mokėtinos-gautinos MK 2015-12-31

F4 mokėtinos-gautinos spec.l. 2015-12-31

F4 forma mokėtinų-gautinų investicijų programa (biudžetas) 2015-12-31

Finansines nuomos ir pirkimo issimoketinai, isipareigojimu ataskaita

Aiskinamasis rastas

Biudzetiniu istaigu pajamu imoku i biudzeta, biudzeto pajamu is mokesciu dalies ir kitu lesu, skiriamu programoms finansuoti, ataskaita

Finansavimo sumu pazymos 2015 m. IV ket

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. III ketv.

F1

F2 2pr.

F2 4 pr.

F2 4mm

F2 4s pr.

F2 MK

F4 2pr.

F4 4 pr.

F4 4s pr.

F4 mk

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitos

Finansavimo sumos pagal šaltinius ir aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2015-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. IIketv

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2015-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014m.

1 d. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2014 metinės

2 d. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2014 metinės

Metinė finansinė atskaitomybė 2014

Metinė finansinė atskaitomybė 2013

Finasinės ataskaitos 2014