2022m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv.

2022 m. I ketv. ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio panaudojimo ataskaita

2022 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys II ketv.

2021 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-03-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-12-31

Finansinės ataskaitos 2018-09-30

FINANSINĖS ATASKAITOS 2018-06-30

FINANSINĖS ATASKAITOS 2018-03-31

Aiškinamasis raštas 2 formos

F1 2018-03-31 1

F4 2018-03-31

S7 2018-03-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016-12-31

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-12-31

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Ataskaita Nr. 1

Ataskaita Nr. BD-02

Ataskaita Nr. BD-03

Ataskaita Nr. BD-04

Ataskaita Nr. BD-05

Ataskaita Nr. BD-06

Ataskaita Nr. BD-07

Ataskaita Nr. BD-08

Ataskaita Nr. BD-09

Ataskaita Nr. BD-10

Ataskaita Nr. BD-11

Ataskaita Nr. BD-12

Finansavimo sumų pažymos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-09-30

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  2016-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

Forma Nr.1, Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2016-03-31

Forma Nr.2 biudžetas 2016-03-31

Forma Nr.2 MK 2016-03-31

Forma Nr. 2 spec. lėšos 2016-03-31

Forma Nr.4 biudžetas 2016-03-31

Forma Nr.4 MK 2016-03-31

Forma Nr. 4 spec. lėšos 2016-03-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2015M.

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitos už 2015 m.

Grynojo turto pokyčio,pinigų srautų ataskaitos už 2015 m.

Aiškinamasis raštas su priedais už 2015 m.

Biudžeto vykdomųjų  ataskaitų rinkinys 2015m. IVketv.

Forma Nr. 2 Biudžeto 2015-12-31

Forma Nr.2 MK 2015-12-31

Forma Nr.2 Spec.lėšų 2015-12-31

Forma Nr.2 Investicijų programa (biudžetas) 2015-12-31

Forma Nr. 2 Specialioji dotacija MMA 2015-12-31

 F4 Mokėtinos-gautinos bendras 2015-12-31

 F4 mokėtinos-gautinos biudžetas 2015-12-31

F4 mokėtinos-gautinos MK 2015-12-31

F4 mokėtinos-gautinos spec.l. 2015-12-31

F4 forma mokėtinų-gautinų investicijų programa (biudžetas) 2015-12-31

Finansines nuomos ir pirkimo issimoketinai, isipareigojimu ataskaita

Aiskinamasis rastas

Biudzetiniu istaigu pajamu imoku i biudzeta, biudzeto pajamu is mokesciu dalies ir kitu lesu, skiriamu programoms finansuoti, ataskaita

Finansavimo sumu pazymos 2015 m. IV ket

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. III ketv.

F1

F2 2pr.

F2 4 pr.

F2 4mm

F2 4s pr.

F2 MK

F4 2pr.

F4 4 pr.

F4 4s pr.

F4 mk

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitos

Finansavimo sumos pagal šaltinius ir aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2015-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. IIketv

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2015-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014m.

1 d. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2014 metinės

2 d. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2014 metinės

Metinė finansinė atskaitomybė 2014

Metinė finansinė atskaitomybė 2013

Finasinės ataskaitos 2014