Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys IIketv.

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2021 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2021 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-12-31

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2020m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-09-30

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2020m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-06-30

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2020m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020m. I ketv.

Įstaigos pajamų lėšų 2020m. I ketv. panaudojimo ataskaita

2019 m. 2 proc. GPM ir įstaigos pajamų lėšų ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m.

Įstaigos pajamų lėšų 2019m. IV ketv. panaudojimo ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. III ketv.

Įstaigos pajamų lėšų 2019m. III ketv. panaudojimo ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. II ketv.

Įstaigos pajamų lėšų 2019m. II ketv. panaudojimo ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. I ketv.

Įstaigos pajamų lėšų 2019m. I ketv. panaudojimo ataskaita

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2018-12-31

Aiškinamasis + 2f 2018-12-31

Mokėtinos gautinos 2018-12-31

S7 2018-12-31

1 Forma 2018-12-31

Įstaigos pajamų lėšų 2018m. IV ketv. panaudojimo ataskaita

Įstaigos pajamų lėšų 2018m. III ketv. panaudojimo  ataskaita

Panaudota įst.pajamų lėšos 2018-I ketv.

Panaudota įst.pajamų lėšos 2018-II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018-06-30

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2018-03-31

Aiškinamasis raštas 2 formos

F1 2018-03-31 1

F4 2018-03-31

S7 2018-03-31

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  2017-12-31

Aiškinamasis+ 2 f 2017-12-31

F1 bendra 2017-12-31

Fin sumų paž 17-12-31 scen

Mokėtinos gautinos bendra 2017-12-31

Spec.lėšų ataskaita už IV-ketv

2017METŲ III KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

2017 METŲ II KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017-09-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-09-30

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2017-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  2017-06-30

2 -formos, aiškinamasis 2017-06-30

Mokėtinos-gautinos 2017-06-30

F-1 2017-06-30

Biudžeto vykdomųjų ataskaitų rinkinys 2017-03-31

2017m. I ketv. spec. lėšų ataskaita

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016-12-31

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016-12-31

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Ataskaita Nr. 1

Ataskaita Nr. BD-02

Ataskaita Nr. BD-03

Ataskaita Nr. BD-04

Ataskaita Nr. BD-05

Ataskaita Nr. BD-06

Ataskaita Nr. BD-07

Ataskaita Nr. BD-08

Ataskaita Nr. BD-09

Ataskaita Nr. BD-10

Ataskaita Nr. BD-11

Ataskaita Nr. BD-12

Finansavimo sumų pažymos

2016 METŲ IV KETVIRČIO SPEC. LĖŠŲ ATASKAITA

2016 METŲ III KETVIRČIO SPEC.LĖŠŲ ATASKAITA

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2016-09-30

F4 MK 2016-09-30

F4 MMA 2016-09-30

F4 Spec.l 2016-09-30

F4 Investicijų 2016-09-30

Forma Nr.1 2016-09-30

F2 Investicijų programa (biudžetas) 2016-09-30

F2 biudžeto lėšos 2016-09-30

F2 MK lėšos 2016-09-30

F2 spec. lėšos 2016-09-30

F2 spec. dotacija MMA 2016-09-30

Aiškinamasis raštas 2016-09-30

2016 METŲ II KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

2016 METŲ I KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

Biudžeto vykdomųjų  ataskaitų rinkinys 2015m. IVketv.

Forma Nr. 2 Biudžeto 2015-12-31

Forma Nr.2 MK 2015-12-31

Forma Nr.2 Spec.lėšų 2015-12-31

Forma Nr.2 Investicijų programa (biudžetas) 2015-12-31

Forma Nr. 2 Specialioji dotacija MMA 2015-12-31

 F4 Mokėtinos-gautinos bendras 2015-12-31

 F4 mokėtinos-gautinos biudžetas 2015-12-31

F4 mokėtinos-gautinos MK 2015-12-31

F4 mokėtinos-gautinos spec.l. 2015-12-31

F4 forma mokėtinų-gautinų investicijų programa (biudžetas) 2015-12-31

Finansines nuomos ir pirkimo issimoketinai, isipareigojimu ataskaita

Aiskinamasis rastas

Biudzetiniu istaigu pajamu imoku i biudzeta, biudzeto pajamu is mokesciu dalies ir kitu lesu, skiriamu programoms finansuoti, ataskaita

Finansavimo sumu pazymos 2015 m. IV ket