2022m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022m. Iketv.

2021m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-31

2021 M. IV ketv. ugdymo sąlygų tenkinimo ir 2 proc. lėšų ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv.

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2021 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys IIketv.

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2021 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2021 m. I ketv.

2020m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-12-31

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2020m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-09-30

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2020m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-06-30

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose panaudojimo ataskaita 2020m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020m. I ketv.

Įstaigos pajamų lėšų 2020m. I ketv. panaudojimo ataskaita

2019 m. 2 proc. GPM ir įstaigos pajamų lėšų ataskaita

2019m.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m.

Įstaigos pajamų lėšų 2019m. IV ketv. panaudojimo ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. III ketv.

Įstaigos pajamų lėšų 2019m. III ketv. panaudojimo ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. II ketv.

Įstaigos pajamų lėšų 2019m. II ketv. panaudojimo ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. I ketv.

Įstaigos pajamų lėšų 2019m. I ketv. panaudojimo ataskaita

2018m.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2018-12-31

Aiškinamasis + 2f 2018-12-31

Mokėtinos gautinos 2018-12-31

S7 2018-12-31

1 Forma 2018-12-31

Įstaigos pajamų lėšų 2018m. IV ketv. panaudojimo ataskaita

Įstaigos pajamų lėšų 2018m. III ketv. panaudojimo  ataskaita

Panaudota įst.pajamų lėšos 2018-I ketv.

Panaudota įst.pajamų lėšos 2018-II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018-06-30

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2018-03-31

Aiškinamasis raštas 2 formos

F1 2018-03-31 1

F4 2018-03-31

S7 2018-03-31

2017m.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  2017-12-31

Aiškinamasis+ 2 f 2017-12-31

F1 bendra 2017-12-31

Fin sumų paž 17-12-31 scen

Mokėtinos gautinos bendra 2017-12-31

Spec.lėšų ataskaita už IV-ketv

2017METŲ III KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

2017 METŲ II KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017-09-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-09-30

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2017-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-09-30

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  2017-06-30

2 -formos, aiškinamasis 2017-06-30

Mokėtinos-gautinos 2017-06-30

F-1 2017-06-30

Biudžeto vykdomųjų ataskaitų rinkinys 2017-03-31

2017m. I ketv. spec. lėšų ataskaita

2016m.

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016-12-31

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016-12-31

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Ataskaita Nr. 1

Ataskaita Nr. BD-02

Ataskaita Nr. BD-03

Ataskaita Nr. BD-04

Ataskaita Nr. BD-05

Ataskaita Nr. BD-06

Ataskaita Nr. BD-07

Ataskaita Nr. BD-08

Ataskaita Nr. BD-09

Ataskaita Nr. BD-10

Ataskaita Nr. BD-11

Ataskaita Nr. BD-12

Finansavimo sumų pažymos

2016 METŲ IV KETVIRČIO SPEC. LĖŠŲ ATASKAITA

2016 METŲ III KETVIRČIO SPEC.LĖŠŲ ATASKAITA

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2016-09-30

F4 MK 2016-09-30

F4 MMA 2016-09-30

F4 Spec.l 2016-09-30

F4 Investicijų 2016-09-30

Forma Nr.1 2016-09-30

F2 Investicijų programa (biudžetas) 2016-09-30

F2 biudžeto lėšos 2016-09-30

F2 MK lėšos 2016-09-30

F2 spec. lėšos 2016-09-30

F2 spec. dotacija MMA 2016-09-30

Aiškinamasis raštas 2016-09-30

2016 METŲ II KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

2016 METŲ I KETVIRČIO UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

2015m.

Biudžeto vykdomųjų  ataskaitų rinkinys 2015m. IVketv.

Forma Nr. 2 Biudžeto 2015-12-31

Forma Nr.2 MK 2015-12-31

Forma Nr.2 Spec.lėšų 2015-12-31

Forma Nr.2 Investicijų programa (biudžetas) 2015-12-31

Forma Nr. 2 Specialioji dotacija MMA 2015-12-31

 F4 Mokėtinos-gautinos bendras 2015-12-31

 F4 mokėtinos-gautinos biudžetas 2015-12-31

F4 mokėtinos-gautinos MK 2015-12-31

F4 mokėtinos-gautinos spec.l. 2015-12-31

F4 forma mokėtinų-gautinų investicijų programa (biudžetas) 2015-12-31

Finansines nuomos ir pirkimo issimoketinai, isipareigojimu ataskaita

Aiskinamasis rastas

Biudzetiniu istaigu pajamu imoku i biudzeta, biudzeto pajamu is mokesciu dalies ir kitu lesu, skiriamu programoms finansuoti, ataskaita

Finansavimo sumu pazymos 2015 m. IV ket