Maisto produktų tiekėjai ir maisto produktų pirkimo sutartys 2019m.

Planuojami ir įvykdyti 2018 m. I ketvirčio pirkimai

Planuojami ir įvykdyti 2018 m. II ketvirčio pirkimai

Planuojami ir įvykdyti 2018 m. III ketvirčio pirkimai

Planuojami iš įvykdyti pirkimai 2018m. IV ketv.

2018 viešųjų pirkimų planas

2017 m Pradedami ir įvykdyti pirkimai I ketvičio

2017 m Pradedami ir įvykdyti pirkimai II ketvirčio

2017 m. viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “SAULUTĖ” PLANUOJAMI  IR ĮVYKDYTI PIRKIMAI 2016M.

ATSISIŲSTI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “SAULUTĖ” 2016M. NUMATOMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

atsisiųstii

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “SAULUTĖ” PERKAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti