Planuojami ir įvykdyti 2018 m. I ketvirčio pirkimai

Planuojami ir įvykdyti 2018 m. II ketvirčio pirkimai

Planuojami ir įvykdyti 2018 m. III ketvirčio pirkimai

Planuojami ir įvykdyti 2018 m. IV ketvirčio pirkimai

2018 viešųjų pirkimų planas

2017 m Pradedami ir įvykdyti pirkimai I ketvičio

2017 m Pradedami ir įvykdyti pirkimai II ketvirčio

2017 m. viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “SAULUTĖ” PLANUOJAMI  IR ĮVYKDYTI PIRKIMAI 2016M.

ATSISIŲSTI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “SAULUTĖ” 2016M. NUMATOMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

atsisiųstii

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “SAULUTĖ” PERKAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti