Už centralizuotą vaikų priėmimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kosjanenkienė  tel. 868357453, el. paštas pavaduotoja.loreta@gmail.com

Prašymai priimami kasdien 9-16 val.

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti čia: https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/priemimas-i-ikimokyklinio-ugdymo-istaigas/?pid=89

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS