Prašymų pateikimas

Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai (įtėviai, globėjai), norintys gauti siuntimą į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, pateikia nurodytus dokumentus Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai Siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupei (toliau  – Darbo grupė) adresu: J. Gruodžio g. 9, Kaunas, arba el. paštu svietimo.skyrius@kaunas.lt).

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupė:

  • Eglė Andriuškienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (darbo grupės vadovė);
  • Ona Gucevičienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja (darbo grupės vadovo pavaduotoja);
  • Edita Mikelionienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (darbo grupės sekretorė);
  • Dovilė Kaminskė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja.

Siuntimas išduodamas, jeigu yra abi šios sąlygos:

  • Vaikas užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ne mažiau kaip 6 mėnesius ir nepateko nė į vieną iš dviejų vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktų Savivaldybės  švietimo įstaigų.
  • Vaiko ir abiejų jo tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau kaip                          6 mėnesius iki prašymo išduoti Siuntimą pateikimo dienos.

Siuntimas neišduodamas:

  • Yra laisvų vietų ikimokyklinio ugdymo programą vykdančiose Savivaldybės švietimo įstaigose, esančiose seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje (pagal tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruotą gyvenamąją vietą) ar gretimose kitų seniūnijų aptarnaujamose teritorijose;
  • Nėra laisvų vietų Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programą.

Visą informaciją rasite:

Mero potvarkis

Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas

Darbo grupės darbo reglamentas