Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Kauno lopšelio-darželio Saulutė 2019m. veiklos planas

Švietimo skyriaus pažyma dėl 2019m. veiklos plano

Kauno lopšelio-darželio Saulutė 2019-2021m. strateginis planas

Kauno lopšelio-darželio “Saulutė” 2018m. veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio “Saulutė” strateginis planas 2016-2018m.

Kauno lopšelio-darželio “Saulutė” nuostatai

Kauno lopšelio-darželio “Saulutė” ikimokyklinio ugdymo programa