Kauno lopšelio darželio Saulutė strateginis planas 2022-2024 m.

Saulutė 2022 veiklos planas

Kauno lopšelio darželio Saulutė veiklos ataskaita 2021

Kauno lopšelio-darželio Saulutė veiklos planas 2021 m.

Kauno lopšelio-darželio Saulutė 2020m. veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio Saulutė 2019m. veiklos planas

Švietimo skyriaus pažyma dėl 2019m. veiklos plano

Kauno lopšelio-darželio Saulutė 2019-2021m. strateginis planas

Kauno lopšelio-darželio “Saulutė” 2018m. veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio “Saulutė” strateginis planas 2016-2018m.