Siekiant kultūrinio, švietėjiško ir projektinio bendradarbiavimo, lopšelis-darželis „Saulutė“ yra Kauno m. Savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos, VŠĮ Kauno kolegija,  Lietuvos futbolo federacijos,  Lietuvos masinio futbolo asociacijos, Klaipėdos  lopšelio-darželio “Kregždutė”, Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas”, viešosios įstaigos “Vaiko labui”, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro partneriai, Lietuvos lopšelių-darželių „Saulutė“ sambūrio nariai. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio ugdymo katedros ir Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro  studentai lopšelyje-darželyje atlieka pedagogines praktikas, kurioje jie susipažįsta su darbo specifika ir įgyja praktinių įgūdžių.