Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas 1 metus, pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą

PU programa (atnaujinta)