Praleistų dienų dėl ligos pateisinimas

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos gali pateisinti  tėvų (įtėvių, globėjų) rašytiniu paaiškinimu pateikiant grupės auklėtojoms tiesiogiai arba el.paštu darzelis@kaunosaulute.lt

Paaiškinimas dėl ligos