IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0012 „AUKLĖTOJO PADĖJĖJA ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI“

Projekto tikslas – sukurti darbo modelį, kurį taikant visiems vaikams būtų teikiamas efektyvesnis, individualius poreikius atitinkantis ugdymas (įsteigiant papildomą auklėtojo padėjėjo etatą). Tai palengvintų  specialiojo ugdymo vaikų integraciją į bendrojo lavinimo grupes.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Kauno lopšeliu – darželiu „Saulutė“, Kauno lopšeliu – darželiu „Giliukas“, Kauno lopšeliu – darželiu „Žemyna“ ir Prienų rajono Išlaužo pagrindine mokykla.

Projekto vykdytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija

123

 

 

 

 

 

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

12