IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0012 „AUKLĖTOJO PADĖJĖJA ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI“

Projekto tikslas – sukurti darbo modelį, kurį taikant visiems vaikams būtų teikiamas efektyvesnis, individualius poreikius atitinkantis ugdymas (įsteigiant papildomą auklėtojo padėjėjo etatą). Tai palengvintų  specialiojo ugdymo vaikų integraciją į bendrojo lavinimo grupes.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Kauno lopšeliu – darželiu „Saulutė“, Kauno lopšeliu – darželiu „Giliukas“, Kauno lopšeliu – darželiu „Žemyna“ ir Prienų rajono Išlaužo pagrindine mokykla.

Projekto vykdytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija

123

 

 

 

 

 

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

12

 

 

 

Projektinė veikla-ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten”) (TIK)

ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas

“Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten”) (TIK)

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “ Tradition and Innovation @Kindergarten ”) (TIK). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).
Projekto “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” tikslas suteikti pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą bei stiprinti ikimokyklinio ugdymo ir vaikų šeimų bendradarbiavimą vaiko ugdymo procese.

 

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31
Projektu siekiama:

 

  • Paveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinius ir universaliuosius gebėjimus lyginant tradicines pasakas tarptautiniu aspektu ir taikant inovatyvius audiovizualinius metodus ir įrankius.
  • Taikyti daugiadalykį ir holistinį požiūrį į priešmokyklinį ugdymą paremtą inovatyvia mokomąja medžiaga siekiant vystyti vaiko kognityvinius ir ikikognityvinius socialinius įgūdžius.
  • Stiprinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų šeimų gebėjimus kurti bendradarbiavimo modelius.

 

Projekto planuojami rezultatai:

  • Mokomasis vadovas ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtas vystyti įgūdžius reikalingus mokinių kognityvinių ir ikikognityvinių įgūdžių plėtojimui ankstyvojo ugdymo etape sėkmingai bendradarbiaujant su mokinių šeimomis.
  • Mokomasis vadovas skirtas atkreipti ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų ir globėjų dėmesį į ikimokyklinio ugdymo svarbą vystant kognityvinius ir ikikognityvinius įgūdžius, būtinus pereinant į privalomojo ugdymo įstaigas.
  • Didaktikos priemonių rinkinys darželiams suteikiantis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokinių šeimoms inovatyvius, medijomis grįstus įrankius darbui su vaikais skatinančius juos savarankiškai mokytis, interpretuoti ir apibūdinti tradicines pasakas bei susipažinti su kultūrine įvairove.

 

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: https://tik.pixel-online.org

Projekto lankstukas lietuvių kalba: https://tik.pixel-online.org/brochure.php

3.1. TIK projekto logo3.2. EU flag-Erasmus+_vect_POS