Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projektas „ŠYPSENA – KELIAS Į DRAUGYSTĘ“

Spindulėlių grupės vaikučiai kartu su šeimomis bei mokytojomis Brigita Rakauskiene, Dalė Pienauskiene ir socialine pedagoge Kristina Trumpauskaite dalyvavo tarptautiniame emocinės raiškos ir jausmų projekte „ŠYPSENA – KELIAS Į DRAUGYSTĘ“.

Vasario mėnesį rengėme akciją „Padovanok šypseną savo šaliai“. Iš savo šalies vėliavos spalvų gaminome įvairias emocijas ir jomis puošėme grupės langus, taip siekiant praplėsti vaikų meninę veiklą suteikiant teigiamų emocijų ne tik vaikams, bet ir bendruomenei, ugdant vaikų žinias ir pilietiškumą, savo ir kitų emocijų atpažinimą ir supratimą.

Kovo mėnesį naudojantis įvairiomis buitinėmis, meninėmis ar kt. priemonėmis dėliojome emocijų mandalą, taip skatinant vaikus perteikti įvairias emocijas meninės raiškos priemonėmis, kuriant visiems kartu pasitariant grupėje.

Balandžio mėnesį Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti, pasirenkant įvairias menines priemones sukūrėme linksmą skirtuką knygai, taip ugdant meilę ir pagarbą knygai, skaitymui, sudarant galimybes atsiskleisti vaikų emocijoms ir išradingumui kūrybiniame procese.

Gegužės mėnesį vaikai su šeimos nariais pasirinkę įvairias menines priemones dalyvavo  kūrybinėse dirbtuvėlėse „Kuriu lėlę mamai“, gamino lėlę, skirtą motinos dienai, taip skatinant bendradarbiavimą tarp vaikų, jų artimųjų ir pedagogų, skatinant išreikšti savo emocijas, ieškant įvairesnių priemonių sumanymams įgyvendinti. Ačiū nuostabias lėles pagaminusiems Kauno lopšelio – darželio „Saulutė“ grupės „Spindulėliai“ vaikams ir jų šeimų nariams:

Dovydui Jurkšai, Atui Adomaičiui, Emiliui Gediminskui, Jokūbui Kazokui ir Neitarui Žilioniui.

Birželio mėnesį organizavome grupės šventę „Aš ir tu, mums smagu, džiaugiamės kartu“ skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Šokome, dainavome, puotavome, peržvelgėme visą projekto eigą, įvykdytas veiklas, sukurtus darbelius, interaktyvioje erdvėje stebėjome projekto akimirkas, diskutavome, kurios veiklos labiausiai patiko, įsiminė. Vaikai džiaugsmingai prisiminė savo patirtis, noriai dalinosi nuomonėmis, atsiminimais, projektą užbaigėme linksmai ir su daug juoko. Ačiū visiems prisidėjusiems

received_183301193756714 received_195881265785338 received_244870547062415 received_325990618991279 received_358837808959528 received_398551871530451 received_402078191105014 received_499280257857904 received_503378907551149 received_551838405834473 received_589649315352190 received_602040867774412 received_769300780431877 received_958281844733507 received_981917245684976 received_993428688059735 received_1405135956514272 received_1614146882281037 received_2996722593935129