Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „ZIPIO DRAUGAI“ pasiekė finišą!

Džiugiai pranešame, jog mūsų priešmokyklinukai, Spindulėlių, Gintarėlių ir Bitučių grupių vaikai,
sėkmingai dalyvavo tarptautinės ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ veiklose ir
buvo apdovanoti programos baigimo diplomais. Programos tikslas – padėti 5 – 7 metų vaikams
įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės
savijautos.
Visus metus vaikai žaisdami, vaidindami, diskutuodami, dalindamiesi patirtimi, atlikdami užduotis
pratybų sąsiuvinukuose, smagiai ir saugiai leisdami laiką kartu, mokėsi, kaip įveikti kasdienius
emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Mokėsi
empatijos, kaip susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams, ne tik
nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais, suvokti ir kalbėti apie savo
jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.
Programa „Zipio draugai“ truko 24 savaites ir yra sukurta pagal šešių pasakojimų rinkinį.
Nagrinėjamos temos „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir
nutraukimas“, „Konfliktų sprendimas“, Pasikeitimų ir netekties išgyvenimas“, „Įveikiame“.
Programą ,,Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija
Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės. Lietuvoje
išimtinę licenciją įgyvendinti programą ,,Zipio draugai“ turi VšĮ ,,Vaiko labui“, kurie yra pasirašę
sutartį su Partnership for Children. Daugiau informacijos apie programą „Zipio draugai“ Lietuvoje
rasite adresu: http://www.vaikolabui.lt/?page_id=10

Diplomų teikimo akimirkos

Parengė vyr. socialinė pedagogė Kristina Trumpauskaitė