Lietuvos laisvės gynėjų dieną minint

Kauno lopšelis-darželis “Saulutė” minėjo Lietuvos laisvės gynėjų dieną, uždegant languose žvakutes- gyvybės, šviesos, atminties ir vienybės simbolius.  Jas ugdytiniai kartu su savo pedagogais grupėse uždegė pagerbdami žuvusius už laisvę. Taip parodėme, jog  vertiname Laisvės kovotojų auką ir esame dėkingi, jog šiandien galima džiaugtis gyvenant nepriklausomoje Lietuvoje.