Įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatai

Gegužės 20 -birželio 10 dienomis įstaigoje vyko ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Tėvai ir pedagogai pildė anketų klausimynus, vaikai išreiškė savo nuomonę žodžiais ir piešiniais.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo vertinant mūsų darželio veiklą ir užpildė pateiktus klausimynus.

Apklausa parodė, jog aukščiausiu lygiu buvo įvertintos sritys:

 VAIKO GEROVĖ

 UGDYMAS

UGDYMO(SI) APLINKA

 UGDYMO STRATEGIJOS

 BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS KULTŪRA

Pasirinkti vertinti 2020-ieji- pandemijos- metai lėmė silpnesnį bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, todėl planuojame tobulinti sritį  BENDRADARBIAVIMAS SU VAIKŲ ŠEIMOMIS, ieškoti naujų  bendradarbiavimo formų ir būdų. Kviečiame visus prisidėti prie šios srities tobulinimo.