pic

Sveikatos sauga ir stiprinimas

lankstinukas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lankstinukas 2

PARAMA 1,2

Kviečiame teikti paramą

PARAMA 1,2

depositphotos_321127510-stock-illustration-happy-kids-read-book-and

Ugdymo proceso organizavimas nuo 2020-03-30

Nuo 2020m.  kovo 30 dienos ugdymo procesas įstaigoje bus vykdomas nuotoliniu mokymo būdu. Vaikų ugdymui skirtą mokomąją medžiagą pedagogai skelbs ir patirtimi dalinsis uždarose savo grupių „Facebook“ paskyrose. Su pedagogais galima susisiekti el. paštu, telefonu ar FB žinutėmis. Labai  prašome bendradarbiavimo ir supratimo, nes tik taip galime tęsti ugdymo(si) procesą.

 

Grupių mokomąją medžiagą rasite https://www.kaunosaulute.lt/nuotolinis-ugdymas/

Mokestis už darželį nebus skaičiuojamas, pritaikant tvarkos aprašo 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių).

 

Administracija

 

Dėl lopšelio-darželio “Saulutė” darbo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”

  Kauno lopšelyje-darželyje “Saulutė” laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas

Nuo 2020 m. kovo 17 d. lopšelis-darželis paslaugas teiks tik nuotoliniu būdu

 •      El. paštu                            darzelis@kaunosaulute.lt
 •     Telefonu                             8 683 57381
 •     Internete (svetainėje)     www.kaunosaulute.lt
 •     Paštu (adresas)                V. Krėvės pr. 56, Kaunas, LT-50402
 •     Tėvai (įtėviai, globėjai) norėdami pateikti prašymą dėl vaiko priėmimo į ugdymo įstaigą, prašymą teikia elektroniniu būdu, adresu https://i-darzeli.kaunas.lt
IMG_20200227_093848

Ekskursija į Kauno V. Kudirkos viešają biblioteką

Norime pasidžiaugti  ekskursija su “Žirniukų” grupės vaikais ir mokytojomis į Kauno V.Kudirkos viešąją biblioteką. Čia vyko edukacinė programa “Prakalbo vokiškų pasakų veikėjai”.  Mokytoja Loreta Krapauskienė  kartu su mokytoja Kristina Jonuškiene pristatė  vaikams  vokiškų leidinių personažus, kurie mokė vaikus  atlikti tam tikrus judesius pagal vokiškas daineles.  Bibliotekininkė Loreta supažindino vaikus su bibliotekos aplinka, knygomis, eksponatais, bibliotekoje vykstančiomis parodomis. Dalinamės džiugiomis akimirkomis.

IMG_20200227_093848 IMG_20200227_101111 IMG_20200227_101407 IMG_20200227_101508 IMG_20200227_103502 IMG_20200227_103559

83002369_1983968551749403_246261033771991040_o

Informacija apie koronavirusą

83002369_1983968551749403_246261033771991040_o 87182805_2794209873995629_1568704605494181888_o 87827177_2638229946417103_6755683785070608384_o

123

Tuberkuliozės profilaktika

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

 

 

3

Rekomendacijos tėveliams, minint Saugesnio interneto dieną

Vasario 6 – ąją dieną pasaulyje švenčiama tarptautinė Saugesnio interneto diena. Vaikai turi teisę augti saugioje informacinėje aplinkoje. Suaugusiųjų valioje leisti vaikams naudotis ir džiaugtis tam tikrais medijų kanalais, bet taip pat jų pareiga saugoti mažuosius nuo žalingo medijų turinio. Medijos – tai, pavyzdžiui, internetas, muzika, televizijos laidos, filmai, skaitmeniniai žaidimai, laikraščiai, žurnalai ir knygos. Vaikams augant, suaugusiųjų vaidmuo kinta nuo sprendimus priimančio asmens iki patarėjo ir tarpininko.

Dalinamės idėjomis ir metodiniu leidiniu tėveliams, kuriame paprastai ir suprantamai pateikiami patarimai bei pavyzdžiai, kaip galima pradėti pokalbius su mūsų smalsiaisiais mažaisiais, kaip atsakyti į jų užduodamus gudrius klausimus. Kviečiame visiems kartu susikurti savo šeimos saugaus interneto naudojimosi taisykles J

Socialinė pedagogė Kristina Trumpauskaitė

Vaikai ir medijos_tėveliams

Modernios_technologijos_vaikams_taisyklės_seimos_susitarimui_pavyzdžiai

Šeimos susitarimas_forma

2 1

received_200850667730420

Saugesnio interneto diena

Vasario 6 – ąją dieną pasaulyje švenčiama tarptautinė Saugesnio interneto diena. Kiškių, Nykštukų ir Gintarėlių grupių vaikai kartu su socialine pedagoge K. Trumpauskaitė taip pat gilinosi, smalsavo, kas tas internetas, kuo jis mums ir tėveliams naudingas, įdomus. Susirinkę IKT erdvėje klausėmės pasakos apie bitutę ir jos draugus, kuri išmokė, jog internetas mums suteikia ne tik nuostabių galimybių, bet ir priminė, kokie pavojai gali slypėti neatsargiai juo naudojantis.

Socialinė pedagogė Kristina Trumpauskaitė

IMG_20200206_111727 IMG_20200206_101258 IMG_20200206_101320 received_200850667730420 received_2868531363208319

logo

Lietuvos “Saulučių” sambūrio logotipo konkursas

LIETUVOS „SAULUČIŲ“ SAMBŪRIO LOGOTIPO KŪRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.            Konkurso-parodos Lietuvos “Saulučių” sambūrio logotipas (toliau konkursas-paroda) nuostatai reglamentuoja konkurso-parodos organizavimo ir vykdymo tvarką.

2.            Konkurso nuostatai skelbiami Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ internetinėje svetainėje: www.kaunosaulute.lt

 

 II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 3.            Tikslas – bendradarbiaujant vaikams, jų šeimų nariams, pedagogams ir kitiems        darželio darbuotojams sukurti žaismingą,  “Saulutės” vardą turinčių darželių bendrystės logotipą.

4.            Uždaviniai:

 • Skatinti įstaigos vaikų ir jų šeimos narių, pedagogų, kitų bendruomenės narių saviraišką, kūrybiškumą, išradingumą.
 • Įprasminti “Saulutės” vardą turinčių darželių draugystę logotipu.

III. DALYVIAI

 5.             Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių “Saulutės” vardą, bendruomenės.

IV. KONKURSO-PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 6.            Konkurso-parodos organizatoriai – logotipo kūrimo darbo grupė: Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojos Lina Dumbliauskienė, Birutė Kraciejienė, vyresnioji mokytoja Brigita Rakauskienė, pavaduotoja ugdymui Loreta Kosjanenkienė.

7.             Konkurso-parodos etapai:

 • I etapas: logotipų kūrimas savo  įstaigose nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. vasario 29 d.
 • II etapas: sukurti logotipai eksponuojami 2020m. kovo 2-15d. savo įstaigose, balsavimo būdu atrenkamas vienas, daugiausiai balsų gavęs logotipas. Atrinktą skenuotą logotipą  pdf  formatu ir  užpildytą dalyvio kortelę (Priedas Nr.1) atsiųsti el. paštu pavaduotoja.loreta@gmail.com iki 2020m. kovo 20 d.
 • III etapas: atsiųsti logotipai dalyvauja viešame balsavime internete. Įstaigų bendruomenės galės balsuoti  internetinėje erdvėje (adresas bus patikslintas) iki 2020m. balandžio 10d.  Nugalėtojas  išrenkamas pagal balsų daugumą ir bus skelbiamas Lietuvos “Saulučių” sambūrio susitikime Kaune 2020m. balandžio 30d.

V. DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA IR PATEIKIMAS

 8.            Darbai konkursui-parodai gali būti atlikti naudojant įvairias technikas: pieštukus,  flomasterius, tušą, kreideles, kompiuterinę grafiką ir kt.

9.            Darbas atliekamas ant 20 cm skersmens apskritimo.

 1. Darbas turi būti tvarkingas, atitikti parodos tikslus ir reikalavimus.
 2. Turi būti nurodytas autoriaus vardas ir pavardė, įstaiga.

VI. KONKURSO-PARODOS VERTINIMO KRITERIJAI

 1.  Logotipas turi būti estetiškas, žaismingas, atspindėti „Saulučių“ sambūrio savitumą.
 2.  Darbus vertins visų sambūryje dalyvaujančių lopšelių-darželių „Saulutė“ bendruomenės.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bendruomenių išrinktas, atitinkantis konkurso-parodos sąlygas logotipas, taps lopšelių-darželių „Saulutė“ sambūrio simboliu.
 2. Konkursą laimėjusio logotipo autorius įsipareigoja suteikti teisę naudoti, platinti jo darbą kaip Lietuvos „Saulučių“ sambūrio logotipą.
 3. Dėl papildomos informacijos kreiptis į lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojas:

Liną Dumbliauskienę el.p. lina.rakickaite@gmail.com  arba tel. 862693524; Birutę Kraciejienę el.p. antanaityte.b@gmail.com, Brigitą Rakauskienę el.p. brigitara@gmail.com.

 

 

1 Priedas

DALYVIO KORTELĖ

 

Dalyvio vardas, pavardė, amžius. Įstaigos pavadinimas.