IMG-6db37783c1481d1c115290b86741148d-V

Kurkime saugesnį internetą KARTU!

Vasario mėnesį tradiciškai didesnį dėmesį skiriame Saugesnio interneto temai aptarti su vaikais. Šiandien vykstant nuotoliniam ugdymui(-si) tarpusavyje vis daugiau ir dažniau bendraujame, pažįstame pasaulį, mokomės pasitelkę internetą. Saugesnio interneto diena (Safer internet day), tai daugelyje pasaulio šalių minima iniciatyva, kuri tapo svarbiu įvykiu informacinio raštingumo kalendoriuje. Prasidėjusi nuo ES SafeBorders iniciatyvos 2004 m. Saugesnio interneto diena išplėtė savo geografines ribas ir dabar minima 150 pasaulio šalių. Iniciatyvos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis.

Vasario 8-13 d. šventėme tarptautinę Saugesnio interneto savaitę. Spindulėlių, Gintarėlių ir Drugelių grupių vaikai kartu su socialine pedagoge Kristina Trumpauskaite gilinosi, smalsavo, kas tas internetas, kuo jis mums ir tėveliams naudingas, įdomus. Susirinkę kalbėjomės, diskutavome, dalinomės savo patirtimi, įspūdžiais, klausėmės pasakos apie bitutę ir jos draugus, kuri išmokė, jog internetas mums suteikia ne tik nuostabių galimybių, bet ir priminė, kokie pavojai gali slypėti neatsargiai juo naudojantis. Vaikams labai patiko dalintis savo patirtimi ir žiniomis apie interneto teikiamus privalumus, pasakoje padėti atrasti apsimetėlį, kuris norėjo apgauti bitutę internete apsimetusį jos draugu.

Vaikai turi teisę augti saugioje informacinėje aplinkoje. Suaugusiųjų valioje leisti vaikams naudotis ir džiaugtis tam tikrais medijų kanalais, bet taip pat jų pareiga saugoti mažuosius nuo žalingo medijų turinio. Dalinamės idėjomis ir metodiniu leidiniu tėveliams, kuriame paprastai ir suprantamai pateikiami patarimai bei pavyzdžiai, kaip galima pradėti pokalbius su mūsų smalsiaisiais mažaisiais, kaip atsakyti į jų užduodamus gudrius klausimus. Kviečiame visiems kartu susikurti savo šeimos saugaus interneto naudojimosi taisykles.

Modernios_technologijos_vaikams_taisyklės_seimos_susitarimui_pavyzdžiai

Šeimos-susitarimas_forma

Vaikai-ir-medijos_tėveliams

Kurkime geresnį internetą KARTU!

Socialinė pedagogė Kristina Trumpauskaitė

IMG-2fbdca6b57afd4762654fece8bcaf542-V IMG-3bc9611fe3ca43558003d54965a675f1-V IMG-6db37783c1481d1c115290b86741148d-V IMG-7ce763b4264c13e1398e567530fb2d0a-V IMG-8bbf4948714753dee04078138d74bd5f-V IMG-36cf0ec3b4fbd75b1201617d41ec645a-V IMG-503d96f6182bfeaffa5308f57206c2a5-V IMG-036616d35f173a49a2890a8378e914eb-V IMG-a4dfc86caecdf1dfa0a0afca145c867e-V IMG-abe5e30319117544d09b6ec99a23af2e-V IMG-cfb15ec492d07af11451232cd88eea46-V IMG-e128cc918fb44b22cc60aa93aacb3e69-V

 

ed2c865c20a9430f80db2d3792

NEMOKAMOS PSICHOSOCIALINĖS PASLAUGOS KAUNO MIESTE ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS IR VAIKAMS

NEMOKAMOS PSICHOSOCIALINĖS PASLAUGOS KAUNO MIESTE ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS IR VAIKAMS

 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų ir ar kitų sunkumų, ir / ar jų šeimos nariams paslaugas teikia VšĮ „Darnūs namai“, adresas – Raudondvario pl. 76 (2 A korpusas), 307 kab., tel. (8-678) 70558, el.paštas: paramaseimai@darnus-namai.lt

Paslaugos bus teikiamos vaikams, kuriems yra nustatyti emocijų ir elgesio sutrikimai ir / ar turintys kitų sunkumų: mokyklos nelankymas, bendravimo sunkumai, agresyvus, smurtinis elgesys, vagiliavimas, bėgimas iš namų, piktnaudžiavimas alkoholiu ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis ir pan., bei jų šeimos nariai (pirmenybę teikiant paslaugų gavėjams, kurie nėra motyvuoti, nesugeba ar negali patys išspręsti savo problemų, susidoroti su kylančiais sunkumais. Iš viso paslaugų gavėjų – 30 vaikų bei jų šeimos nariai (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai).

Teikiamos paslaugos:

1.1.                Psichologo konsultacijos vaikams ir/ar sisteminės šeimos konsultacijos, siekiant padėti vaikui (ir/ar šeimai) išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus;

1.2.                Socialinio darbuotojo konsultacijos  vaikui ir/ar šeimai – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų;

1.3.                Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos vaikui (ir/ar šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias vaiko (ir/ar šeimos) problemas (teisines, sveikatos ir kt.), tvarkant dokumentus, užrašant pas specialistus, tarpininkaujant tarp vaiko (ir/ar šeimos) ir jo aplinkos (ugdymo įstaigų, kitų institucijų, specialistų, asmenų);

1.4.                Intensyvi krizių įveikimo pagalba – pagalbos suteikimas ir organizavimas vaikui (šeimai), atsidūrusiam krizinėje situacijoje;

1.5.                Šeimos mediacijos paslaugos – pagalba konfliktuojantiems šeimos nariams, siekiant padėti taikiai išspręsti ginčą tarpininkaujant mediatoriui.

1.6.                Priklausomybės konsultavimo paslaugos – esant poreikiui teikiamos vaikui ir/ar jo šeimai;

1.7.                Savitarpio paramos grupės vaikams

1.8.                Savitarpio paramos grupės tėvams.

 

Atsižvelgiant į tai, kad paslaugos bus teikiamos su Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus siuntimu, esant poreikiui ir norint nukreipti vaikus (šeimas) gauti šias paslaugas, prašome el. paštu: jovita.mikaloniene@kaunas.lt  pateikti paslaugų gavėjų kontaktinius duomenis ir / ar nustatytą paslaugų poreikį.

 

 

Vaikų užimtumo bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams vaikų dienos centre organizavimas ir vykdymas (laisvalaikio organizavimas, pamokų ruoša, vaikų užimtumas, kasdienio gyvenimo įgūdžių lavinimas, papildomas ugdymas, esant poreikiui (atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) turimus tėvystės, socialinius įgūdžius) socialinių įgūdžių ugdymas tėvams (globėjams, rūpintojams), sukuriant/atkuriant ryšį su vaikais); pagal galimybes, grupinių užsiėmimų šeimoms ir vaikams organizavimas ir vedimas, šeimų pagalbos sau grupių, kitos prevencinės pagalbos ir pan. organizavimas.

Kauno mieste nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos. Šias paslaugas teikia Kauno mieste akredituotos įstaigos. Paslaugos teikiamos nemokamai. Šias paslaugas gali gauti visi pageidaujantys asmenys. Dėl paslaugų gavimo reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją arba pageidaujamą lankyti dienos centą.

Teikimo trukmė: Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 3 val./d. ir ne daugiau kaip 6 val./d. darbo dienomis (ne trumpiau kaip 3 darbo dienas per savaitę).

Paslaugos gavimo sąlygos: dėl šios paslaugos gavimo galima kreiptis tiesiogiai į paslaugų teikimo vietą (-as) (pagal pridedamą vaikų dienos centrų sąrašą ).

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Kaune teikia šios akredituotos įstaigos:

VšĮ “Actio Catholica Patria”:  el. p.  info@patria.lt, tel. +37067234848, adresas -  E.Ožeškienės g. 7;

Maltos ordino pagalbos tarnyba:  el. p.  info@maltiečiai.lt, tel. +37068212622, adresas – Gričiupio g. 11,  Tilžės g. 33,  R. Kalantos g. 133;

Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapija:  el. p. daugelaites@gmail.com, tel.+ 37068346339, adresas – A. Juozapavičiaus g. 60;

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius:  el. p. kauno.samarieciai@gmail.com, tel. +37037321572, adresas – Šv. Gertrūdos g. 8A;

“Psichologinės paramos ir konsultavimo centras”: el. p. info@ppkc.lt, tel. +37076322562, adresas – Laisvės al. 38C;

Labdaros ir paramos fondas :Tavo galimybė”:  el. p. tavogalimybe@gmail.com, tel. +37060025188, adresas – Seniavos pl. 8A;

VšĮ “Senamiesčio vaikų dienos centras”:  el. p. senamiesciovdc@gmail.com, tel. +37060299158, adresas – Jonavos g. 14;

Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas:   el. p.  irutefma@gmail.com, tel.  +37060044572, adresas – Marių g. 20B;

VšĮ “Juventa”:   el. p. roma4n@gmail.com, tel. +37061162974, adresas – Kranto al.62;

VšĮ “Ištiesk pagalbos ranką”:

el. p. vdcmeileslaselis@gmail.com, tel.+37065633003, adresas -  Europos pr. 89;

el.p. vdcsypsena@gmail.com, tel. +37065893547, adresas – Birutės g. 29A;

el. p. santaravdc@gmail.com, tel.  +37065288069, adresas -  Baltų pr. 51;

Kauno arkivyskupijos šeimos caritas:  el. p. seimos.c@kaunoarkivyskupija.lt, tel. +37037207598, adresas – Papilio g. 5;

Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija:  el.p. tavogalimybe@gmail.com, tel. +37060025188, adresas – Birutės g. 29A;

Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija:  el. p. pranciskones@gmail.com, tel. 865237221, adresas – Žemaičių g. 85;

Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija:  el. p. elenanta@gmail.com, tel.  837387400, adresas – Žeimenos g. 6;

Labdaros ir paramos fondas “Tikras draugas”:  el. p. info@tikrasdraugas.lt, tel. 7068472386, adresas – Nemuno g. 16A;

Asociacija “Kauno karmelitų bendruomenė”:  el. p. vaiku.stotele@gmail.com, tel. 860114359, adresas – Gedimino g. 13;

Labdaros ir paramos fondas “Alfa-1″:  el. p. alfavienasjonas@gmail.com, tel. +3761171956, adresas V. Krėvės pr. 49 ir V.Krėvės pr. 71;

VšĮ “Vestos projektai”:  el. p. vestos.projektai@gmail.com, tel. 868647299, adresas -  Veiverių 134.

 

Priklausomybės konsultantai

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras padeda Kauno miesto gyventojams mažinti alkoholio vartojimą ar visai jo atsisakyti užtikrinant nemokamų ir anonimiškų priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimą. Šiomis paslaugomis siekiama padėti spręsti su alkoholio vartojimu susijusias problemas, jų daromą žalą alkoholį vartojančiam asmeniui ir visuomenei, konsultuoti ir palaikyti alkoholį vartojančio asmens šeimos narius.

Priklausomybės konsultavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis mokslu grįstais metodais, laikantis konfidencialumo principo, grindžiamos abipuse pagarba, tarpusavio supratimu bei susitarimu.

Pagrindinės priklausomybės konsultantų užduotys:

 • Informuoti apie alkoholio vartojimo riziką, keliamą žalą asmens bei visuomenės sveikatai;
 • Motyvuoti alkoholį vartojančius asmenis mažinti alkoholio vartojimą ar visai jo atsisakyti, keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis alkoholio vartojimo sukeltus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas;
 • Stebėti alkoholį vartojančių asmenų alkoholio sukeltos rizikingos elgsenos pokyčius, informuoti apie galimybę gauti sveikatos priežiūros socialines, kitas paslaugas, atitinkančias alkoholį vartojančių asmenų poreikius;
 • Skatinti ir palaikyti alkoholio vartojimą nutraukusių arba sumažinusių asmenų motyvaciją gauti atkryčių prevencijos paslaugas;
 • Tarpininkauti tarp alkoholį vartojančių asmenų bei specializuotą pagalbą teikiančių institucijų, siekiant įtraukti alkoholį vartojančius asmenis į reabilitacijos, resocializacijos ir integracijos bei savipagalbos grupių programas, padėti spręsti įvairias socialines, teisines, sveikatos ar kitas problemas.

Konsultacijos metu įvertinamas asmeniui, ar jo šeimos nariui (nariams), teiktinos pagalbos poreikis, sudaromas priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimo ir pagalbos planas.

Visuotinio karantino metu paslaugos teikiamos imantis visų atsargumo priemonių.

Dėl registracijos ir papildomos informacijos kreiptis: +370 (616) 87 188, el. p. giedre.macaitiene@kaunovsb.lt

Daugiau informacijos: Giedrė Macaitienė, tel. nr. +370 616 87 188, el. paštas giedre.macaitiene@kaunovsb.lt

 

Projektas „Normalu, jei neramu“: padės mažinti pandemijos žalą kauniečių psichologinei sveikatai

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradeda įgyvendinti projektą „Normalu, jei neramu“, kurio tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos sukeliamas pasekmes visuomenės psichinei sveikatai.

Nemokamos, anonimiškos, individualios psichologinės konsultacijos

Pirmajame individualių psichologinių konsultacijų etape profesionalių psichologų bus konsultuojami įvairių amžiaus grupių kauniečiai. Tiesa, vaikams iki 16 metų bus reikalingas rašytinis vieno iš tėvų ar globėjų sutikimas. Visuomenės sveikatos biuro atstovės teigimu, konsultacijoms nebus reikalingas gydytojo siuntimas, o visas konsultacijų procesas gali būti organizuojamas anonimiškai. Nereikės nurodyti nei vardo ar pavardės, nei kitų asmenį identifikuoti galinčių duomenų, o konsultacijų metu garantuojamas konfidencialumas. Tereikia skambinti tiesiai psichologui, sutarti individualios konsultacijos laiką ir atvykti.

„Psichologo konsultacijos gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu, pasitelkiant telefonus ar vaizdo konferencijų sistemas, tokias kaip „Zoom“, „Skype“ ar „Messenger“. Taip pat norintys gali registruotis ir į gyvus susitikimus su psichologu, kurie bus vykdomi Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure, adresu Vaidoto g. 115, Kaune. .

 

Emocijų valdymo svarba vyresniųjų klasių moksleiviams dalis orientuota į vyresniųjų – 9-12 klasių – moksleivių psichologinius poreikius. Jaunuoliai kviečiami dalyvauti praktiniuose emocijų valdymo užsiėmimuose, vyksiančiuose Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose, bendradarbiaujant su jose dirbančiais psichologais.

 

„Programos metu moksleiviai sužinos, jog nėra blogų, neigiamų emocijų, o yra tik netinkamas būdas jas išreikšti. Jaunuoliai mokysis atpažinti ir adaptyviai išreikšti patiriamus jausmus, tokius kaip pyktis, nerimas ar liūdesys. Mokiniai atliks aktyvias užduotis, kurių metu bendraus tarpusavyje, dalinsis gerąja patirtimi bei smagiai leis laiką, taip dar labiau stiprindami savo psichologinę sveikatą“, – sako projektą įgyvendinanti Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro psichologė Kristina Navickienė.

 

Programos trukmė – 8 akademinės valandos, suskirstytos į keturis kassavaitinius užsiėmimus po 2 valandas. Užsiėmimų laikai bus derinami individualiai su kiekviena grupe.

Projektą „Normalu, jei neramu“ įgyvendina Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro psichologės Aistė Sinkevičiūtė ir Kristina Navickienė. Užsiregistruoti į individualias konsultacijas ar grupinius užsiėmimus kauniečiai gali el. paštu aiste.sinkeviciute@kaunovsb.lt

arba kristina.navickiene@kaunovsb.lt bei telefonais +37067269821, +37060381413.

 

Kauno miesto savivaldybė kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, kurio vykdymo metu Kauno miesto gyventojams teikiamos psichologo, socialinio darbuotojo, mediatoriaus konsultacijos, vedami mokymai, terapinės grupės, teikiama skubi psichologinė pagalba esantiems krizėje asmenims.

Projekto veiklos / teikiamos paslaugos:

Vaikų priežiūros paslaugos (esant poreikiui, t.y. sudarant galimybes projekto dalyviams dalyvauti projekto veiklose)

Pavežėjimo paslauga (esant poreikiui, t.y. sudarant galimybes projekto dalyviams dalyvauti projekto veiklose)

Pozityvios tėvystės mokymai

Psichosocialinė pagalba (Sisteminis šeimos konsultavimas; individualus konsultavimas; psichologinės, terapinės grupės; specializuotos paslaugos moterims; specializuotos paslaugos vyrams; specializuota pagalba šeimoms, susiduriančioms su negalia; specializuota pagalba šeimoms, susiduriančioms su priklausomybėmis)

Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos: (programa „Šeimų akademija“; programa „Palydėta paauglystė“; teminiai seminarai, klubai šeimoms)

Mediacijos paslaugos

Asmeninio asistento paslauga (neįgalūs asmenys)

Paslaugą gali gauti: Atsižvelgiant į patiriamus sunkumus ir pagalbos poreikį, paslaugos teikiamos Kauno mieste faktiškai gyvenantiems (deklaruotiems): visai šeimai, poroms, individualiai ir/arba specializuotomis grupėmis suaugusiems, neįgaliems asmenims, vaikams bei paaugliams.

Teikimo trukmė: pagal poreikį

Paslaugos gavimo sąlygos: Dėl paslaugos gavimo kreiptis tel. 8-673-22562 el.paštu: info@ppkc.lt

internetinės svetainės adresas: http://ppkc.lt/projektas/kompleksines-paslaugos-seimai/

Mokėjimas už paslaugas: paslaugos teikiamos nemokamai.

 

 

Atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Atvejo vadybininkai užtikrina kliento ryšius su pagalbos ir įstaigų tinklais bei koordinuoja skirtingus tinklų komponentus, kad klientui būtų suteikta tinkama pagalba.

Paslaugą gali gauti: socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; neįgalūs vaikai ir jų šeimos; socialinę riziką patiriančios šeimos.

Teikimo trukmė: pagal poreikį.

Paslaugos gavimo sąlygos: Paslaugos teikimas organizuojamas pagal socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Dėl paslaugos poreikio vertinimo kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinio darbo organizatorių https://www.kaunospc.lt/kontaktai/ Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius) arba į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų šeimai skyrių https://www.kaunospc.lt/bendra-informacija/

Mokėjimas už paslaugas: nemokamai.

 

A.C. Patria paslaugos:

„Lydimasis būstas“

Būstas skirtas jaunuoliams nuo 17 iki 29 metų, kurie auga arba yra augę globoje.

Kas svarbu priimant jaunuolius:

 • Kad jaunuolis norėtų gyventi Lydimajame būste ir mokytis savarankiškumo
 • Jaunuolis išėjęs iš globos įstaigos/globėjų neturi gyvenamosios vietos arba turima vieta jiems yra nesaugi, neugdanti, žalojanti arba nepakanka įgūdžių gyventi savarankiškai.
 • Susitikti ir susipažinti su jaunuoliu iš anksto (bent prieš 3-4 savaites iki atsikraustymo), supažindinti su Lydimojo būsto taisyklėmis, pasikalbėti, padaryti pirminius susitarimus, kad perėjimas būtų sklandus ir saugus visiems.
 • Gyvenant Lydimajame būste yra svarbu, jog jaunuolis dirbtų arba mokytųsi (arba siektų to su darbuotojų pagalba).
 • Gyvenant Lydimajame būste svarbu dalyvauti individualiose konsultacijose, gyventojų bendruomeniniuose susirinkimuose, laikytis susitarimų
 • Jog jaunuoliai nebūtų krizinėje situacijoje (nes neturime galimybės užtikrinti intensyvių 24/7 paslaugų teikimo).
 • Teistumas yra svarstytinas, lemia tai, ar baustinas elgesys yra išmoktas „atsikartojantis ritualas“, ar įtakotas konkrečios situacijos.

A.C. Patria įsipareigoja:

 • Sudaryti galimybę jaunuoliui gyventi lydimajame būste, esančiame Kauno mieste.
 • Teikti socialinio darbuotojo konsultacijas jaunuoliui aktualiais klausimais. Periodiškai aptarti ir konsultuoti jaunuolį dėl santykių su aplinka, sveikatos ir saugumo užtikrinimo klausimus, palaikyti ryšius su mokymosi įstaiga.
 • Padėti jaunuoliui planuoti asmenines išlaidas, mokyti taupiai paskirstyti pajamas maistui, būstui ir kitoms reikmėms.
 • Padėti planuoti turiningą jaunuolio laisvalaikį.
 • Mokyti palaikyti švarą ir tvarką lydimajame būste.
 • Teikti informaciją globos namams/globėjams apie pokyčius jaunuolio gyvenime, socialinio darbo efektyvumą ir siūlymus dėl tolimesnės pagalbos.

 

Mokslo stipendijos programa

 

Mokslo stipendija (50 Eur/mėn) yra skiriama jaunuoliams nuo 17 metų, kurie auga arba yra augę globoje, kurie siekia išsilavinimo (t.y. mokosi mokykloje, profesinėje mokykloje, kolegijoje arba universitete).

Svarbu, kad:

 • Jaunuolis siektų išsilavinimo ir dėtų pastangas jį gauti (tikslai sutariami individualiai pagal jaunuolio įgūdžius, tačiau galima praleisti ne daugiau nei 20 nepateisinamų pamokų per mėnesį).
 • Jaunuolis kas mėnesį susitiktų su Patrios darbuotoju/a ir laikytųsi padarytų susitarimų. (transporto išlaidos jei vykstama į susitikimą ne iš Kauno yra padengiamos).
 • Kartu su Patrios darbuotoju/a planuotų, kam bus išleista stipendija ir galėtų pagrįsti išlaidas (turėtų kvitukus, pavedimų kopijas ir pan.)
 • Patrios darbuotojai jaunuoliams padeda planuotis išlaidas, ieškoti mokymosi ir gyvenimo vietos, konsultuoti sunkiomis situacijomis, padėti suprasti, ko nori ateityje ir išbandyti įvairias laisvalaikio formas.

Dėl jaunuolių dayvavimo mokslo stipendijos arba Lydimajame būste kreiptis telefonu  +370 679 36450 arba el.paštu kitaip.patria@gmail.com

 

Atviro jaunimo centro “Vartai” tikslas  – jauniems žmonėms (14-29) nepriklausomai nuo jų socialinės padėties teikti socialines ir saugaus užimtumo paslaugas. Jaunimo centre „Vartai“ veikia atvira erdvė, kurioje jaunas žmogus gali praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir pan.), užsiimti jų mėgstama veikla (įvairūs stalo, lauko ir kiti žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, muzikavimas ir t.t.), įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti jiems rūpimomis temomis bei pagal poreikį gauti emocinį palaikymą ir palydėjimą. Jaunimo centre dirba socialiniai/jaunimo darbuotojai, vietiniai bei tarptautiniai savanoriai ir praktikantai, kurie išmano jaunimo tarpusavio santykius, jų individualų elgesį ir nuolat dalyvauja visose jaunimo centro veiklose bei padeda jaunuoliams laikytis esamų taisyklių, padeda spręsti kylančius konfliktus, atitinkamai reaguoja ir tematizuoja kylančius klausimus.

Atviras jaunimo centras „Vartai“ yra  įsikūręs Ožeškienės g. 7, Kaune  Jo durys jaunuoliams atviros nuo antradienio iki penktadienio nuo 15.00 iki 19.00 val.

Pagrindinės vartų veiklos kryptys:

Saugus užimtumas – siekiame sukurti jauniems žmonės palankią ir saugią erdvę be psichoaktyvių medžiagų (narkotikų, alkoholio ir kt.), smurto, patyčių kviesdami juos tiek prisijungti prie siūlomų veiklų tiek tiesiog būti erdvėje kartu su darbuotojais ir kitais bendraamžiais.

Individualus darbas su jaunuoliu ir jo aplinka. Jaunuoliams, kurie patiria sunkumus teikiame individualią pagalbą: konsultuojame jaunuolius ir jų šeimos narius bei esant poreikiui bendradarbiaujame su jaunuolio artimiausia aplinka: mokykla ir kitomis organizacijomis.

Socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymas – organizuojamos grupinės ir išvykstamosios veiklos: socialinių įgūdžių stiprinimo grupės, patirtiniai žygiai ir kt. Jaunuoliai lavina įgūdžius per kasdienį buvimą centre spręsdami kylančius sunkumus, gamindami maistą, tvarkydami bendrą erdvę bei tiesiog mokydamiesi būti grupėje.

Erdvė savirealizacijai –  atviras jaunimo centras vieta – kur jaunuoliai priimami be išankstinių nuostatų: siekiame suprasti, išgirsti ir priimti jaunuolius tokius, kokie jie yra ir padėti jiems atrasti konstruktyvios saviraiškos būdus: realizuoti savo idėjas, iniciatyvas su darbuotojų ir kitų lankytojų pagalba.

Informavimas ir konsultavimas – konsultuojame jaunuolius kasdienybėje iškylančiais klausimais: darbo paieškos, profesijos pasirinkimo, lytinio švietimo ir kitomis jaunuoliams aktualiomis temomis kviesdami juos tiesiog užeiti ir pasikalbėti. Taip pat esant poreikiui konsultuojame organizacijas darbo su jaunimu klausimais.

 

Vaiko gerovės centras Pastogė:

Paslaugos globėjams/rūpintojams Informavimas (telefonu, el. paštu); Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose); Tarpininkavimas ir atstovavimas; Psichologo konsultacijos;  Intensyvi pagalba krizių atveju; Globos koordinatoriaus paslaugos;  Savitarpio paramos grupės globėjams;    Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai; Tęstiniai mokymai, paskaitos; Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;    Metodinė pagalba; Laikino atokvėpio paslauga;

Paslaugos įtėviams: Informavimas; Individualus konsultavimas; Tęstiniai mokymai, paskaitos;    Savitarpio paramos grupės; Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose; Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą; Organizavimas kasmetinės savaitgalinės stovyklos; Sociokultūrinės paslaugos;  Metodinė pagalba.

Paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams: Informavimas (telefonu, el. paštu); Individualus konsultavimas ( įstaigoje, namuose); Tarpininkavimas; Psichologo konsultacijos; Savitarpio paramos grupės globojamiems vaikams; Savitarpio paramos grupės įvaikintiems vaikams; Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai; Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

tel.: (8-37) 314 390, 8-611 08114

El. p.: globoscentras@pastoge.lt

Darbo laikas: I-IV 8-12 ir 12.45 -21 val., V 8-12 ir 12.45-19 val.

 

Dainavos Jaunimo centras

Vienintelis tokio pobūdžio centras Kauno mieste, kuriame sutelktos kompleksinės paslaugos paaugliams ir jaunimui, orientuotos į psichologinę, socialinę pagalbą ir sveikatos stiprinimą.

Teikiama psichosocialinė, emocinė pagalba, vykdomas paauglių ir jaunimo sveikatos ugdymas: individualios konsultacijos, darbas grupėse, paskaitos, diskusiniai seminarai.

Į Dainavos Jaunimo centrą gali kreiptis visi jaunuoliai nuo 13 iki 26 metų amžiaus, net ir neprisirašę prie Kauno miesto poliklinikos.

Visos paslaugos Dainavos Jaunimo centre teikiamos nemokamai.

Pramonės pr. 31

(įėjimas nuo PC “Maxima”)

Tel.: (8 37) 45 28 85

El. p.: jaunimocentras@kaunopoliklinika.lt

Psichologo konsultacijoms tel.: (8 37) 45 55 88, 78 70 02, 45 28 85

Socialinio darbuotojo konsultacijoms tel.: (8 37) 787 000

received_1074419273038535

Atvira veikla su Kiškiu Hansu

2021 vasario 1 d.  “Spindulėlių” grupės  priešmokyklinukai, kurie lanko ankstyvojo užsienio kalbos mokymo užsiėmimus su kiškiu Hansu,  turėjo smagų susitikimą su  Vilniaus Goethe’s institute dirbančia pedagoge Laura Frolovaite.  Užsiėmimą vedė mokytoja Loreta Krapauskienė.  Tai įdomi ir nauja veikla ir vaikams,  ir  pedagogams, nes nuotolinio ugdymo įrankiais buvo galima pabendrauti su kolegomis, pasidalinti gerąja darbo  patirtimi, o vaikams- pasisveikinti su kiškiu .

Vaikai kalbėjo su pedagoge Laura ir kiškiu Hansu vokiškai,  šoko snaigių šokį, skaičiavo snaiges, išgirdo naują eilėraštuką apie metų laikus. Šį eilėraštuką kartosimės veiklose su kiškiu. Buvo smagu nuotoliniu būdu besimokant, kurti savo senį besmegenį.  Ačiū Laurai ir Loretai už smagią veiklą.

Keletas linksmų akimirkų:

received_241253560861805 received_420549262359786 received_444949036562591 received_476383517067554 received_688891295114940 received_799868517406837 received_818575978689180 received_1074419273038535 received_2722109441371884 received_2832666936978067

20210118_161921

E-Twinning projektas „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“

Sausio mėn. „Bitučių“ grupės vaikai su auklėtoja Birute Pročkyte dalyvavo tarptautiniame e-Twinning projekte „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“, kurį organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ auklėtoja Rūta Gedvilienė. Projekto metu vaikai žaidė, eksperimentavo su šviesomis, šešėliais ir spalvomis: ieškojo atspindžių aplinkoje, kūrė šešėlių teatrą, žaidė su žibintuvėliais, kūrė ir tapė netradicinėmis priemonėmis. Vaikams patiko žaidimai su veidrodėliais, veiklos prie šviesos stalo. Bet labiausiai-žaidimai su žibintuvėliais: kaip smagu apšviesti savo pastatytą namą!  Vaikams buvo įdomu pamatyti, ką veikė kiti vaikai, pastebėjo, kad vienos veiklos panašios į mūsų darytas, o kitas dar norisi išbandyti.

20210118_161921 20210119_103911 20210121_103450 IMG_20210108_121321 IMG_20210119_170106 IMG_20210122_161249 IMG_20210122_161935 IMG_20210107_155021 IMG_20210107_154038

 

flat-design-winter-background_23-2148781722

Sveikinimas

flat-design-winter-background_23-2148781722

unnamed

Darželio darbas nuo gruodžio 16d.

Nuo 2020-12-16 d. darželis dirba toliau įprastai, vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1418 nutarimu DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO.

„2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“.

Darbas-nuo-gruodžio-16-d.-iki-sausio-31-d.

Visą dokumentą rasite čia Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

Įstaiga dirbs įprastai, tėvams pažymų iš darbovietės pateikti nebereikia. Interesantai bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu el. paštu darzelis@kaunosaulute.lt, pavaduotoja.loreta@gmail.com  telefonais 8 37 312033, 312048, 868357453.

 

20201030_105519

Moliūgų ir pabaisiukų šventė- Helovynas

Žirniukų grupėje vyko labai smagi  Helovyno šventė, kurioje siautė raganaitės, šoko šikšnosparniai, baubukai. Raganos Žozefinos vaikams pasakojo apie Helovyną, jo tradicijas, būrimus. Vaikai išmoko stebuklingąjį burtažodį, kurį ištarus  “prakalbo” moliūgėlis…

“Spindulėlių” gr. vaikai  taip pat smagiai šėlo Helovyno šventėje, stebėjo eksperimentą “Putojantis moliūgas”, šoko ir pokštavo.

Parengė mokytojos Brigita Rakauskienė ir Kristina Jonuškienė

20201030_095854 20201030_095905 20201030_095917

  20201030_100337 20201030_100345 20201030_093953


20201030_093018  20201030_095008 20201030_105519

unnamed

Karantinas Kaune

Atsižvelgiant į kasdien kylančią koronavirusinės infekcijos plitimo kreivę bei prastėjančią epidemiologinę padėtį šalyje nuo spalio 28 dienos karantinas skelbiamas ir Kaune. Reaguojant į tai, miestas stiprina prevencinius veiksmus ir koronaviruso kontrolę ugdymo įstaigose bei neformaliojo švietimo sektoriuje. Kol kas karantino režimas Kaune numatytas iki lapkričio 11 d., tačiau šis terminas gali būti pratęstas.

Darželinukų tėvams šiuo sudėtingu laikotarpiu, jei tik įmanoma, rekomenduotume atžalas saugiai palikti namuose. Tai padės užtikrinti, kad vaikai ir pedagogai į įstaigas sugrįžtų sveiki bei saugūs. Tęsiantis ekstremaliajai situacijai, tėveliai, kurių vaikai liks namuose, atleidžiami nuo mokesčių už darželius.

Kauno miesto Savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus informacija

Rekomendacijos-Kauno-mieste

 

Rekomendacijos-Kauno-mieste

 

Konkursas gaminkime kartu su šeima

Konkursas “Gaminkime kartu su šeima”

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyrius organizuoja konkursą „Gaminkime kartu su šeima”, kuris skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Raginame vaikučius kartu su tėveliais dalyvauti šiame konkurse, kadangi laimėtojų laukia šaunūs prizai. 

Gaminkime kartu su šeima

dalyvio anketa

Konkursas gaminkime kartu su šeima