korona

Kaip išvengti korona-viruso

korona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korona 2

buk-atsargus

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

lankstinukas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lankstinukas 2

82214940_1007460596307208_7238883510134505472_n

Pramoga „Į svečius pas draugus“

Sausio 10 d. , penktadienį, „Drugelių“ ir „Bitučių“ grupių vaikai lankėsi vieni pas kitus svečiuose, pasikeitė pačių kurtomis dovanėlėmis, stiprino tinkamą, draugišką tarpusavio bendravimą. „Bitučių“ grupėje vaikai stebėjo eksperimentą „Lavos lempa“. „Drugelių“ grupėje visi kartu draugiškai žaidė įvairius žaidimus. Laikas pralėkė greitai ir smagiai!

Keletas smagių akimirkų

82092927_634825767367275_4040903788414894080_n 82214940_1007460596307208_7238883510134505472_n 81631359_1079556665731266_4087919485439180800_n

Tėvų akademija 2020 I pusmetis

Aktyvių tėvų akademija kviečia

Tėvų akademija 2020 I pusmetis

DSC_0011

Linksmų švenčių!

sveikinimas

svarbu

Informacija dėl mokesčio už darželį skaičiavimo

Primename, jog mokestį už darželį sudaro:

1.  Atlyginimas už maitinimą –išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.(lopšelio grupės vaikams-trys maitinimai 1,81 eur., darželio ir priešmokyklinių grupių vaikams-2,02 eur.)

2. Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos, apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi tik pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

Informuojame, jog nuo 2020-01-1-01 įsigalioja naujas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 454.

Pagrindiniai ir svarbiausi pakeitimai yra šie:

 • Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą  dydis yra nustatomas 9,20 Eur už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
 •  Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą dydžio lengvatos bus taikomos:
 • kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, taikoma 8,62 Eur lengvata;
 •  kai tik vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, taikoma 4,31 Eur lengvata;
 • Atlyginimo už maitinimą  50 procentų lengvata ir  atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą  – 8,91 Eur lengvata bus taikoma tik šiais atvejais, jei:
 • vienintelio vaiko tėvo deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;
 •  abiejų tėvų (įtėvių, globėjų), auginančių ir (ar) globojančių tris (besirūpinančių trimis) ir daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose vaikų, gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;
 • abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste, ir bendrai gyvenančių asmenų, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;
 •  vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa, jei globėjo (kai vaiko globėju paskirtas tik vienas asmuo) ar abiejų globėjų (kai vaiko globėjai šeima) deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste;
 •  vaikui, už kurio ugdymą mokamas atlyginimas, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai ir abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;
 •  abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste ir vienas iš tėvų (įtėvių) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais).
 • Jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos dėl ligospirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į ugdymo įstaigą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą, mokestis už ligos dienas nebus skaičiuojamas.
 • Mokestis bus skaičiuojamas už praėjusį mėnesį.

Visą dokumentą galite rasti grupių stenduose, darželio internetinėje svetainėje bei Kauno miesto savivaldybės puslapyje http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2020.pdf

 

mikrobai1

Užkrečiamosios ligos ir asmens higiena

lankstinukas lankstinukas 2

IMG_20191118_095019

UŽSIĖMIMAS „SPORTUOJANTIS VAIKAS – SVEIKAS VAIKAS!” IR APDOVANOJIMAI!

Mūsų “Nykštukus” vėl aplankė VšĮ Judesio studijos „Strakaliukas“ treneriai, kadangi vaikai dalyvauja programoje „Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Vaikai sportavo, treneriai įvertino pažangą po pirmojo užsiėmimo. Norime pasidžiaugti, kad net 99 proc. vaikų pagerino savo rezultatus bėgimo rungtyje! Darželyje per kūno kultūros užsiėmimus vaikai atliko rekomenduojamus pratimus, siekiant sustiprinti raumenis, pagerinti koordinaciją bei greitį. Pabaigoje jaunieji sportininkai buvo apdovanoti medaliais ir diplomais, o auklėtojoms, kūno kultūros pedagogui ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistei įteiktos padėkos už programos koordinavimą.

Dalinamės sportinėmis akimirkomis

IMG_20191118_091329 IMG_20191118_092955 IMG_20191118_095019 IMG_20191118_091705 IMG_20191118_092823 IMG_20191118_094010

higiena_2mb

Kodėl reikia plauti rankas?

Rankų higiena yra viena iš pagrindinių prevencinių priemonių, padedančių apsaugoti save ir visus šalia esančius nuo infekcijų. Net 80 proc. užkrečiamųjų ligų, tokių kaip gripas, žarnyno infekcijos ir kirmėlinės ligos, plinta per nešvarias rankas.

Žemiau pateikiamos visuomenės sveikatos specialistų rekomendacijos kaip ir kada plauti rankas siekiant mažinti sergamumą užkrečiamosiomis ligomis.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aušra Eidukaitytė
higiena_2mb

DSC_3581

Baubukų karnavalas

Helovinas švenčiamas spalio 31 dieną. Lietuvoje ši šventė nėra labai išpopuliarėjusi, kalbininkai ją siūlo vadinti Vaiduoklių švente.

Kauno lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ši šventė organizuota pirmą kartą. Buvome maloniai nustebinti, kad šventinio rytmečio organizavimas sulaukė susidomėjimo ir tėvų indėlio, parūpinant vaikams karnavalo kostiumus, išskobtus moliūgų žibintus, netrūko ir moliūgų saldainiukų, geros ir džiugios nuotaikos. Kol vaikams ir tėvams ši „vakarietiška“ šventė yra įdomi, noriai joje dalyvauja, planuojame ją organizuoti kasmet, paversti tradicine mūsų įstaigos švente. Spalio 30 d. aktų salėje vyko „Baubukų karnavalas“, kurio tikslas buvo supažindinti vaikus su kitų šalių tradicinėmis  šventėmis. „Meškučių“, „Drugelių“, „Žirniukų“, „Nykštukų“, „Gintarėlių“, „Bitučių“, „Spindulėlių“ grupių vaikai, auklėtojos, tėvai ieškojo informacijos, susipažino su Helovino šventės tradicijomis. Prie šio renginio prisidėjo įstaigos bendruomenės specialistai: muzikos mokytoja, neformalaus ugdymo mokytojas, logopedė.  Buvo skatinama vaikų vaizduotė, lavinamas kūrybiškumas pasirenkant personažus. Buvo sužadintas vaikų noras domėtis kitų šalių kultūromis, papročiais. Tai progai buvo išmokta šokių, žaidimų, burtų. Karnavalo metu vaikai su persirengėlių kostiumais šoko vaiduoklių ir baubų šokius, dainavo „baisias“ dainas, žaidė paslaptingus žaidimus, išmoko įvairių burtų, burtažodžių. Šventinio renginio pabaigoje vyko smagi „Baubukų  diskoteka“. Taigi patirtis, kurią vaikas kasdien įgyja iš globalaus pasaulio, siejasi su etnine vaiko patirtimi. Taip sudaromos sąlygos vaikams perimti ne tik savo šalies, bet ir kitų pasaulio šalių tradicijas, kuo įvairesniais, vaikui priimtinais būdais. Mūsų darželio pedagogės, vaikai, jų tėveliai džiaugiasi smagiai praleidę laiką.

DSC_3581 DSC_3574 DSC_3571 DSC_3570 DSC_3569 DSC_3568 DSC_3595 DSC_3594 DSC_3592 DSC_3588 DSC_3586 DSC_3585