Nuo 2020m.  kovo 30 dienos ugdymo procesas įstaigoje bus vykdomas nuotoliniu mokymo būdu. Vaikų ugdymui skirtą mokomąją medžiagą pedagogai skelbs ir patirtimi dalinsis uždarose savo grupių „Facebook“ paskyrose,  Padlet interaktyvioje lentoje. Su pedagogais galima susisiekti el. paštu, telefonu ar FB žinutėmis. Mokestis už darželį nebus skaičiuojamas, pritaikant tvarkos aprašo 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių).

Į visus kilusius klausimus dėl nuotolinio ugdymo Jums mielai atsakys direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Loreta Kosjanenkienė tel.  868357453  el. paštas:  pavaduotoja.loreta@gmail.com

Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas