Dėl lopšelio-darželio “Saulutė” darbo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”

  Kauno lopšelyje-darželyje “Saulutė” laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas

Nuo 2020 m. kovo 17 d. lopšelis-darželis paslaugas teiks tik nuotoliniu būdu

  •      El. paštu                            darzelis@kaunosaulute.lt
  •     Telefonu                             8 683 57381
  •     Internete (svetainėje)     www.kaunosaulute.lt
  •     Paštu (adresas)                V. Krėvės pr. 56, Kaunas, LT-50402
  •     Tėvai (įtėviai, globėjai) norėdami pateikti prašymą dėl vaiko priėmimo į ugdymo įstaigą, prašymą teikia elektroniniu būdu, adresu https://i-darzeli.kaunas.lt