22

Akcija “Ekologijos takeliu”

Vaikai kalbėjosi, diskutavo, grupėse ekologijos temomis, žiūrėjo edukacinį filmuką salėje. Gamino
kūrybinius darbelius iš antrinių žaliavų. Dalyvavo talkoje darželio ir už jos ribų.

8 45 5 123 12 22 2 1111 1