Informacija  neteikiama,nes įstaiga nerengia ir nevertina įstatymų ir kitų norminių aktų.