Informacija dėl veiklos ribojimo “Meškučių” grupėje

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-12 ir 2021-04-13  įsakymais  Nr. A-1192 ir Nr. A-1218, Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ dalis veiklos ribojama – „Meškučių“ grupėje ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu iki 2021-04-20. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais prašome kreiptis į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Administracijos direktoriaus įsakymas 2021-04-13 A-1218

Administracijos direktoriaus įsakymas 2021-04-12 A-1192