Dėl pasikeitusios izoliacijos tvarkos

Informuojame Jus, kad nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys izoliacijos po kontakto su teigiamu Covid-19 ligos atveju tvarką . Atsižvelgiant į minėtame teisės akte patvirtintus pasikeitimus ir siekiant užtikrinti kontaktinį ugdymą, vaikams, kurie ugdymo įstaigoje kontaktavo su teigiamu Covid-19 ligos atveju, nereikės izoliuotis 10 dienų.

 Jei ugdymo įstaigoje buvo izoliuoti asmenys iki 2021-09-23 (iki naujos tvarkos įsigaliojimo), tuomet izoliacija nenutraukiama,  tik atsiranda galimybė susitrumpinti  izoliacijos laikotarpį, atlikus PGR tyrimą ne anksčiau kaip 7 dieną po kontakto su COVID-19 ir gavus neigiamą atsakymą  bei užpildžius prašymą: https://nvsc.lrv.lt/sutrumpinti.  Šiuo atveju saviizoliacija bus nutraukta 10 dieną.

 Informacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2142Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“