Neformaliojo ugdymo mokytojas organizuoja kūno kultūros užsiėmimus visiems lopšelio-darželio vaikams ir teikia pagalbą vaikams, turintiems padėties ir judesio sutrikimus  (pagal gydytojo išvadas, PPT išvadą). Veiklų metu skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, ugdomas vikrumas, lankstumas, stiprumas, valia, ištvermė, drąsa. Neformaliojo ugdymo mokytojas glaudžiai bendradarbiauja su medicinos darbuotoju, kitais specialistais ir vaikų tėvais. Fiksuoja vaikų pasiekimus, kaupia medžiagą apie jų turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį bei šią informaciją perduoda grupių auklėtojoms, vaikų tėvams.

Judesio korekcijos mokytojo Egidijaus Didjurgio darbo grafikas

I 8.00-14.00

II 8.00-14.00

III 13.00-17.00

IV 8.00-12.00