2017 m. Pradedami ir įvykdyti pirkimai II ketvirčio

2017 m. Pradedami ir įvykdyti pirkimai I ketvičio

2017 m. viešųjų pirkimų planas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ PLANUOJAMI  IR ĮVYKDYTI PIRKIMAI 2016M.

ATSISIŲSTI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2016M. NUMATOMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

atsisiųstii

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ PERKAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2016M.

atsisiųsti