Vadovaujantis Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017-03-15 įsakymu Nr.35-191 „Dėl Kauno ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2017 m. vasarą“  lopšelis-darželis „Saulutė“ bus laikinai uždarytas ir nevykdys ugdymo proceso nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d.

vedėjo įsakymas dėl darbo vasarą 2017