PEDAGOGAI

Vardas, Pavardė Pareigos Įgytas išsilavinimas ir kvalifikacija Kvalifikacinė kategorija
Agnė Kazakevičiūtė Auklėtoja Baigta: Kauno kolegijaĮgyta: Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija auklėtoja
Jogilė Valčiukaitė-Dieninė Auklėtoja Baigta: Kauno kolegijaĮgyta: Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija

Baigta: VDU

Įgyta: psichologijos bakalauro laipsnis

auklėtoja
Giedrė Brazauskienė Auklėtoja Baigta: Kauno J.Gruodžio konservatorijaĮgyta: Muzikos mokyklos mokytojo, muzikinio kolektyvo vadovės, orkestro (kamerinio ansamblio) artistės kvalifikacijaBaigta: Kauno kolegijaĮgyta: Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Daiva Girietienė Auklėtoja Baigta: Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokyklaĮgyta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Jurgita Daukienė Auklėtoja Baigta: Kauno kolegijaĮgyta: Auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Ona Mickevičienė Auklėtoja Baigta: Marijampolės pedagoginė muzikos mokyklaĮgyta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija auklėtoja
Sandra Olišauskienė Auklėtoja Baigta: Kauno kolegijaĮgyta: Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Edita Lindžienė Auklėtoja Baigta: VPUĮgyta: edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Rūta Pekarskienė Auklėtoja Baigta: VUĮgyta: Filologo, rusų kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacijaBaigta: VPUĮgyta: edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Dalė Pienauskienė auklėtoja Baigta: Vilniaus aukštesnioji pedagoginė mokyklaĮgyta: Auklėtojos kvalifikacija auklėtoja
Brigita Rakauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, menų pedagogė Baigta: Marijampolės  O.Sukackienės pedagoginė muzikos mokyklaĮgyta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacijaBaigta: Kauno kolegijaĮgyta: Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Danguolė Višinskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Baigta: Kapsuko  O.Sukackienės pedagoginė mokyklaĮgyta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacijaBaigta: Kauno kolegijaĮgyta: Auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Kristina Vainauskaitė auklėtoja Baigta: Vilniaus pedagoginis universitetasĮgyta: edukologijos bakalauro laipsnis ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija auklėtoja
Loreta Šulinskienė auklėtoja Baigta: Kauno kolegijaĮgyta: ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Egidijus Didjurgis Neformaliojo ugdymo mokytojas Baigta: Utenos medicinos mokyklaĮgyta: medicinos felčerio kvalifikacijaBaigta: LKKAĮgyta: Sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija mokytojas
Dalia Urbonavičienė Muzikos pedagogė, auklėtoja Baigta: Panevėžio J.Švedo pedagogikos muzikos mokyklaĮgyta: Dainavimo mokytojos muzikos vadovės kvalifikacijaMarijampolės kolegijaĮgyta: Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, vyresniojo muzikos pedagogo kvalifikacinė kategorija
Edgaras Šnipaitis Menų pedagogas Baigta: Klaipėdos  universitetasĮgyta: choreografo pedagogo bei etikos mokytojo kvalifikacijosBaigta: Vilniaus dailės akademijaĮgyta: menų magistro laipsnis Choreografijos  mokytojas ekspertas
Reda Mikalauskienė logopedė Baigta: Šiaulių universitetasĮgyta: edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija  logopedė
Danguolė Ivoškienė logopedė Baigta: Šiaulių pedagoginis institutasĮgyta:  ikimokyklinės įstaigos  specialiojo pedagogo kvalifikacija Vyresnioji surdopedagogė
Loreta Krapauskienė Neformaliojo ugdymo pedagogė, auklėtoja Baigta: Kauno kolegijaĮgyta: Edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Birutė Pročkytė auklėtoja Baigta: Klaipėdos universitetasĮgyta: Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
Jorinta Grinkaitė choreografojos mokytoja Baigta: Klaipėdos universitetasĮgyta: Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir choreografijos mokytojo profesinė kvalifikacija Vyresnioji choreografijos mokytoja