Patalpų nuoma ir panaudojimas

Eil. Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv. m.

Veikla

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

 (Data ir laikas)

1.

Salė

VšĮ "Girionių futbolo klubas"

73,29 kv.m.

Futbolo treniruotės

215 EUR visam laikotarpiui (nuo 2017-01-03 iki 2017-05-30)

 antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val.

2.  Kabinetas  UAB "Mokykla Tau"  12,55 kv.m Anglų kalbos užsiėmimai 140 EUR visam laikotarpiui (nuo 2016-10-12 iki 2017-05-31) trečiadieniais nuo 17-18 val.