Patalpų nuoma ir panaudojimas

Eil. Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv. m.

Veikla

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

 (Data ir laikas)

1.

Salė

VšĮ „Girionių futbolo klubas“

73,29 kv.m.

Futbolo treniruotės

340 EUR visam laikotarpiui (nuo 2017-10-03 iki 2018-05-31)

 antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val.